Ervaringsdeskundigheid

Ervaringsdeskundigheid is gebaseerd op solidariteit, verbondenheid, onderlinge steun en zelfhulp tussen mensen met overeenkomstige ervaringen. Ervaringsdeskundigen ondersteunen anderen bij hun worstelingen en de aanpassingen en herbezinning die daarbij horen en zetten daarbij de eigen ervaringen ook die als cliënt/patiënt in om anderen te helpen. Deze expliciete inzet van persoonlijke ervaringen onderscheidt hen van (veel) reguliere hulpverleners. Ervaringsdeskundigheid is daarmee gebaseerd op een levenswijsheid die wordt verworven door het verwerken van ervaringen, door reflectie daarop, en door te leren van de ervaringen van anderen.

Specialistische opleidingen

Opleidingen leiden op voor bepaalde werkzaamheden en beroepsrollen. Er zijn specialistische opleidingen die bijvoorbeeld gericht zijn op armoede of chronische aandoeningen en andere opleidingen leiden generalisten in ervaringsdeskundigheid op. We halen een aantal bekende beroepsrollen aan die bekend zijn in de praktijk van zorg, welzijn, onderwijs en onderzoek.

Samenwerkingsverbanden

 

Ga naar de inhoud