20 juli: Perspectiefsessie met Alie Weerman (bestuurslid VvEd en Lector)

/Uitnodiging /20 juli: Perspectiefsessie met Alie Weerman (bestuurslid VvEd en Lector)

20 juli: Perspectiefsessie met Alie Weerman (bestuurslid VvEd en Lector)

Perspectiefsessie  ‘Het sociaal en maatschappelijk perspectief biedt inspirerende blikverruiming’

Gratis en on line via MInd

20 juli 11.00-12.30 uur

Alie Weerman is bestuurslid bij de VvEd en lector aan de Hogeschool Windesheim te Zwolle. Zij is gepromoveerd op ervaringsdeskundigheid.

De sociale context en vraagstukken m.b.t. maatschappelijke achterstandsituaties zijn van grote invloed op de kwaliteit van leven van burgers met een psychische kwetsbaarheid. De wereld van de ggz en de wereld van het sociaal domein en het sociaal werk verschillen echter in visie, taal en werkwijze. Het is van belang om te komen tot een meer geïntegreerde benadering. Sociaal werkers en de ggz-agoog kunnen hierin, naast ervaringsdeskundigen, een belangrijke rol spelen. Een constructieve dialoog tussen de respectievelijke beroepsgroepen in de zorg en het sociale domein kan de impasse doorbreken.

Iedereen die geïnteresseerd is in dit onderwerp is uitgenodigd deel te nemen.
Aanmelden kan via dit formulier.