Kennisagenda Psychiatrie

VvEd, als achterban, hebben een mail ontvangen vanuit MIND en MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid, waarin ze ons om input vragen.

Nu is de deadline op 15 augustus, zoals je kan lezen in de bijlage. Net als de verdere informatie over de opdracht.

Aangezien bestuur inziet, dat dit voor ons van belang kan zijn, hebben ze mij gevraagd of we met een projectgroep, hier op zeer korte termijn bij elkaar kunnen komen, zodat er voor de deadline MIND en MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid een schrijven vanuit VvEd kan gaan.

Het is de bedoeling om 1 gezamenlijk schrijven vanuit de VvEd te laten gaan.

Planning ziet er ongeveer zo uit:

  • Datum prikken op korte termijn – valt in de week van 23/07 – is geprikt!
  • Opdracht voorbereiden, via het forum – vanaf nu tot datum van brainstormen
  • Samenkomen, korte brainstormsessie – 25/07 van 11:00-13:00 bij Enik in Utrecht. Is geweest!
  • Formulier invullen en als er door andere leden, waaronder bestuur, nog aanvullingen gegeven worden, deze proberen te verwerken – na datum van brainstormen tot moment van versturen, ongeveer 1 a 1,5 week.
  • Bureau verstuurt de input voor 15 augustus.

Er is een werkgroep ‘Projecten’ op het forum aangemaakt, hiertoe heeft ieder VvEd-lid schrijfrechten. Onder die werkgroep staat forum Kennisagenda Psychiatrie, waar ieder VvEd-lid leesrechten heeft en alleen diegene die zich opgegeven hebben kunnen schrijven.

Er is nu de mogelijkheid om feedback te geven op de thema’s: HIER!  08/08 is de deadline!