Lidmaatschap Mind

De VvEd is lid van Mind. Natuurlijk zou ik zeggen. Mind Platform GGZ is de landelijke gesprekspartner voor de politiek. En de VvEd kan Mind toegang bieden tot al die kanjers ed-ers…. Vanmiddag was een extra ingelaste ALV. Omdat 1) via de statutenwijziging de kamers Clientenraden, Familieraden en Regionale Raden na ERRUG lang wachten nu ook stemrecht op de ALV zouden moeten krijgen en 2) vanwege het Nieuwe GGZ akkoord. Voor mij was het de eerste ALV en erg leerzaam. Ik heb ingestemd met de statutenwijziging, al was het maar, omdat de VvEd duidelijk ziet dat de komende jaren de verbeteringen in zorg moeten komen van regionale en zelfs lokale (gemeentelijke) afstemming en innovaties…. En de VvEd heeft niet een geschiedenis zoals de landelijk georienteerde patientenverenigingen…. d at scheelt…. Regionaal en lokaal erbij zijn, meepraten en expertise inbrengen…. daar waar het tot stappen vooruit leidt…..
En dan het Hoofdlijnenakkooord…. het is een akkoord met zoveel kansen dat we onderlinge kinnesinne echt overboord moeten zetten om al die kansen waar te maken…. voor ed-ers, maar ook voor clienten en hun familie, mantelzorgers…. zijn er zoveel kansen op cocreatie regionaal en lokaal…. dat ik zou willen zeggen: laten we alsjeblieft samen aan de slag gaan…. er liggen bergen aan werk voor ons…..