ZomerBrainstorm 22 augustus 2018. Thema Activiteitenplan

Het thema van vandaag was het Activiteitenplan. Het doel is om het activiteitenplan van 2012 te updaten naar de huidige situatie van 2018.

Tijdens de brainstormsessie, bleek dat er teveel tekst was om vandaag te bespreken. Daarnaast werd er de wens uitgesproken dat we andere leden ook de kans willen geven om hieraan deel te nemen. De afwezigheid van een bestuurslid werd ook duidelijk toen we wat inhoudelijke vragen stelde en niemand van de aanwezige kon daar een concreet antwoord op geven. We erkennen dat het wegens omstandigheden niet lukte, maar het maakte daardoor wel dat we besloten om de gekozen weg te volgen.

Einddoel zou voor ons hoe dan ook zijn dat het bestuur als inkomend stuk ‘Het Activiteitenplan VvEd 2018’ kunnen agenderen tijdens de ALV van 4 oktober.

We hebben daarom het volgende tijdspad uitgezet.

Tot en met 31 augustus kunnen leden hun feedback (aanvullingen/aanpassingen/opmerkingen/vragen) geven op de verschillende onderwerpen. Daarvoor kunnen ze in het archief alle stukken, tot onze beschikking, gebruiken. Vanaf 1 september zal er voor iedereen, op bestuur na een leesfunctie zijn. Het bestuur kan alles lezen en daar waar nodig in het stuk aanpassingen maken. Russel heeft aangeboden om met een bestuurslid dit op te willen pakken.

Dit stuk kan dan meegezonden worden met de stukken voor de ALV naar alle leden een maand voor 4 oktober, wanneer de ALV gaat plaatsvinden, zo rond 4 september.

Het behandelend agendapunt zal dan tweeledig zijn:

  1. Activiteitenplan VvEd 2018 stemming voor goedkeuring.
  2. We zouden graag voor elke ALV een voortgangsverslag willen ontvangen van alle punten, zodat elk (bestuurs)lid weet wat de huidige stand van zaken is. Ons voorstel is elk half jaar.

Het Activteitenplan bestaat uit de volgende stukken en daar kan vanaf nu ook op gereageerd worden, door erop aan te klikken land je direct in het juiste topic:

INLEIDING
1.AANLEIDING VOOR HET ONTWIKKELEN VAN DE VAKVERENIGING
2.DOELSTELLING
3.DOELGROEP
4.ACTIVITEITEN
5.RESULTATEN:
6.PLANNING
7.IMPLEMENTATIE
8.ORGANISATIE: VERENIGING
9.PR EN COMMUNICATIE

Als je moeite hebt met inloggen op het forum, stuur een mail naar Caro op CJansen@vved.org.

We hopen op veel feedback!

Het was een vruchtbare dag vol (h)erkenning!

Aanwezigen waren: Stef, Renate, Baudien, Russell en Caro.

Vlnr: Renate, Caro, Russell, Stef. Baudien maakte de foto.