december 2019

//december

Project ‘Een Ervaringsdeskundige werkt nooit alleen’ 2019: Wij kondigen vol trots aan dat de VvEd voor het project “Een Ervaringsdeskundige werkt nooit alleen” subsidie heeft ontvangen van ZonMw! https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/geestelijke-gezondheid-ggz/programmas/project-detail/actieprogramma-lokale-initiatieven-mensen-met-verward-gedrag/een-ervaringsdeskundige-werkt-nooit-alleen/ Met de uitvoering van dit project zullen ervaringsdeskundigen makkelijker met elkaar in

Waarom een Depressiegala? https://depressiegala.nl/ Voor het vijfde jaar op rij! vindt op  ‘Blue Monday’ (de somberste dag van het jaar) het Depressiegala plaats. Tijdens deze feestelijke avond vragen cabaretiers, auteurs en deskundigen aandacht voor depressie. Ze vertellen over hun eigen