januari 2020

//januari

  Penningmeester gezocht   De VvEd is de vereniging van ervaringsdeskundigen in zorg en welzijn. De VvEd is in 2012 opgericht. Zij verbindt ervaringsdeskundigen die in verschillende beroepsrollen actief zijn: ondersteuner, begeleider van groepen, voorlichter, kwartiermaker, adviseur, projectleider, onderzoeker, bestuurder, belangenbehartiger.