Blog 2 Ervaringsdeskundige invloed!

In mijn vorige blog sprak ik over de beroepsidentiteit van ervaringsdeskundigen. Over invloed uitoefenen en een stem hebben in het debat over betere zorg, dienstverlening, onderwijs en onderzoek. Onderzoek doen en het schrijven van artikelen en boeken vanuit ervaringskennis bieden het vak een krachtige stem om een meer inclusieve wereld te realiseren. Zo schreef Sinan Sankaya een prachtig en indrukwekkend boek. Hij schreef over zijn ontelbare identiteiten, over zijn innerlijke strijd en laveren tussen vluchten en wortelen, tussen individualisme en collectivisme en waar wil ik bij horen. Zijn eigen jeugd is gekenmerkt door verscheurdheid, vernederingen mede door zijn afkomst. De bron van zijn ervaringskennis heeft alles te maken met de migratie van zijn ouders. Migreren van het ene land naar het andere kan degene die vertrekt tot een ontworteld gevoel leiden. Je oude zekerheden raak je kwijt zowel als je graag wilt vertrekken uit behoefte aan een nieuw avontuur of dat je moest vluchten voor oorlog en armoede. In de nieuwe situatie moet je jezelf ‘hernemen’, je zien te wortelen en daar maak je een liminele fase door, een faseovergang waarin je zowel met verlies als met verlangen naar het nieuwe te maken hebt. En je hebt te maken als nieuwkomer met diegenen die er al zijn. Lees meer

De VvEd bezoekt en verbindt haar leden ook online. Wat bezielt hen?  Waardoor worden ze geraakt? Hoe inspireert hun verhaal ons? In deze nieuwe drieluik interviewt Marjo Boer de VvEd leden Twie Tjoa en Said Kadrouch.

Deel 1: Twie en Said over diversiteit en ervaringskennis!

Inleiding

Juist vanuit een ervaringsdeskundig perspectief is het belangrijk om in onze gevoeligheid voor diversiteit te blijven verdiepen. Met een meerperspectivische blik kunnen we meer zien en openstaan voor verschillen én overeenkomsten. En herkennen dat bepaalde deelidentiteiten gemakkelijker sociale in- en uitsluiting teweeg kunnen brengen. Dit interview komt voort uit de wens van de VvEd-leden om diversiteit op de kaart te zetten bij de vereniging. Het biedt ook een kans op inhoudelijke verdieping van onze collectieve ervaringskennis. Twie, Said en Marjo spreken elkaar 22 maart 2021 voor een eerste keer. En een week later vindt het tweede gesprek plaats, nadat we alles hebben kunnen laten bezinken. Lees meer

Een bloemetje voor ons 500-ste lid!

Ik ben Ulrike Rothuizen-Nas, 47 jaar en 500e lid van de VvED! In Arnhem werk ik als ervaringsdeskundig coach in mijn praktijk voor naasten van verslaafden. Als ex-partner van een man met een heroïneverslaving heb ik aan den lijve ondervonden dat een verslaving ook de naasten hard kan raken. Destijds was er voor naasten weinig tot geen hulp en dat is ook de aanleiding geweest om mij als coach te richten op partners, familieleden en vrienden van verslaafden. Mijn levenservaring op dit gebied komt heel goed van pas in mijn werk. Naasten vinden bij mij herkenning en erkenning. Een gesprek met iemand die een soortgelijke situatie heeft meegemaakt kan al zo veel voor een naaste betekenen. Leren hoe je met de situatie omgaat en de regie over je leven terugnemen is voor naasten heel belangrijk. Mijn eigen ervaring helpt mensen hierbij. Daarom vind ik het ook belangrijk dat er een vereniging is zoals de VvED. Samen streven naar erkenning voor het beroep van ervaringsdeskundige!