Ervaringsdeskundigheid ontwikkelt(d)

Ervaringsdeskundig werk is oorspronkelijk vooral in de praktijk door kritische mensen met eigen ervaringen ontwikkeld. De scholingstrajecten volgden deze beweging van kritische geesten en mede hierdoor groeide ervaringsdeskundigheid als vak. Van meet af aan is eigen zeggenschap en regie voeren belangrijk. Met emancipatie en methodische zelfhulp als pijlers voor het vak. De groei van het vak wordt doorgezet in de ontwikkeling van een kwaliteitssysteem het KvE project waarbij ervaringsdeskundigen via de VvEd meesturen om het vak recht te doen.

Lees meer