De Week van de Psychiatrie is opgedragen aan alle mensen (met of zonder psychiatrische achtergrond) die zich inzetten voor verbetering van positie en het leven van mensen met psychische en psychiatrische problematiek.

De ggz is veel humaner geworden, maar er is nog heel veel werk te doen op het gebied van beeldvorming en het doorbreken van isolement. Dat geldt ook voor het verbeteren van woonomstandigheden, financiële positie, informatievoorziening en keuzemogelijkheden. Daarom vindt er elk jaar de Week van de Psychiatrie plaats.

Meer info en activiteiten via MIND: klik hier. 

Ervaringskennis- en deskundigheid hebben een belangrijke plek in de jeugdzorg. En tegelijkertijd zijn er nog veel stappen te maken om deze belangrijke bron van kennis een plek te geven in zowel de organisatie als de geboden hulpverlening. Tijd om te leren van vakgenoten en inspirerende voorbeelden. 

Klik hier voor meer informatie.

Op 27 maart 2024 zijn alle leden van de Vereniging van Ervaringsdeskundigen van harte welkom bij de Algemene Leden Vergadering.

Klik hier om je aan te melden.

Voorbereidende stukken en de agenda volgen na aanmelding, in de week voorafgaand aan de ALV.

De Algemene Leden Vergadering is exclusief voor leden van de VvEd. 

Maandag 15 januari 2024 is het Blue Monday, zogenaamd de meest depressieve dag van het jaar. Maar mensen met depressieve klachten kunnen hier natuurlijk het hele jaar last hebben. Om hier aandacht voor te vragen en hen te steunen, gaan we juist op deze dag in héél Nederland (hard-)lopen, tegen depressie en vóór mentale gezondheid! 

Klik hier voor meer info en om je aan te melden. 

DEFINITIEVE programma GGz Inspiratieweek 2024 ‘Openheid en Vertrouwen’ 

Doelgroep:Iedereen die te maken heeft met de Geestelijke Gezondheid (GGz). Dus cliënten, maar ook familieleden/mantelzorgers, professionals, studenten, docenten en alle andere betrokkenen en geïnteresseerden in de GGz.Eigenlijk is iedereen welkom, omdat iedereen wel iemand kent die te maken heeft met de GGz.Onze doelstelling is de verbinding tussen cliënt, naaste en professional te verbeteren.Dit jaar staat ‘Openheid en Vertrouwen’ hierin centraal. Het thema wordt vanuit verschillende invalshoeken bekeken en staat in alle activiteiten centraal. Het programma ziet er als volgt uit:Op maandag 25 maart opent wethouder Ivo Tillie – na de lunch – de week ‘Openheid en Vertrouwen’ en verder:

·         Vertelt Arthur Sluijsmans, ouder van een zoon met een psychische kwetsbaarheid, uit eigen ervaring hoe ‘Openheid en Vertrouwen’ gegroeid is tussen alle betrokkenen.

·         Vertelt Anouk Machielsen, huisarts, hoe zij -terwijl ze maar 10 minuten tijd heeft- achterhaalt waar iemand écht voor komt.

·         Zal Amy Hoonhorst, ervaringsdeskundige, samen met haar psycholoog Nicole Bogie in een interactieve sessie vragen aan bod laten komen, waarbij -met een vleugje humor- gedeeld wordt over krachten en kwetsbaarheden in verbinding met de ander.

·          Gaat Albine Moser, Lector van het bijzonder lectoraat Samen Beslissen door verpleegkundigen, het hebben over samen beslissen. Samen beslissen tussen cliënt, hulpverlener en naaste is in de praktijk helaas nog niet vanzelfsprekend. Samen beslissen vraagt een dialoog waarbij gelijkwaardigheid en vertrouwen essentieel zijn. Samen beslissen vraagt een luisterende en nieuwsgierige houding naar elkaar toe.

 

Op dinsdag 26 maart is de expositie van Zinnebeelden in de hal van ziekenhuis Zuyderland Geleen-Sittard. Dit jaar is er een programma omheen gebouwd. ’s Avonds tonen we de documentaire ‘De mens als fundament’ in filmhuis Zicht in Sittard.

 

Op woensdag 27 maart ben je welkom bij de open dag van De Villa van Levantogroep en zijn er 10 verschillende  workshops bij Burgerkracht Limburg. De workshops zijn gratis en geschikt voor iedereen.Ronde 1: 13:00u-14:30u en Ronde 2: 15:00u-16:30u

W1

Leren van Nikki. Leren van Evelien (vanuit documentaire Nikki)

1

Evelien van Hoogdalem en Egbert-Jaap Schipper

W2

Boek Jonne: “Wil jij mijn woordvoerder zijn?”

1

Karin van den Berg en dochter Eefke

W3

Een ander gesprek over Openheid

1

Nicki van Heugten

W4

Positieve gezondheid

1

Nicolle Scholte + Frank Spijker

W5

Empathiekracht effectievere verbindende communicatie door de menselijke maat voorop te stellen

1

Ronald Pijls

W6

Goede zorg krijgen en geven

2

Laure, Eva en David

W7

Het Onderbewuste

2

Ron Beckers

W8

Vertrouwen in jezelf

2

Truus Bijker

W9

Een uitgestrekte hand naar een vertrouwensband

2

Jeroen Kloet

W10

Yucelmethode met positieve gezondheid

2

Cisca van der Meijs

 

Op donderdag 28 maart ben je welkom bij de muziektheatervoorstelling ‘Groeten uit de GGZ’.

Op de website https://ggzinspiratie.nl/programma2024/ is alles veel uitgebreider terug te vinden. Zet de activiteiten alvast in je agenda. Aanmelden kan via https://ggzinspiratie.nl/links/

 

Eeuwenlang hebben mensen geprobeerd normen van goed en kwaad te bepalen. Aan het einde van de vorige eeuw kwam een nieuwe ethische stroming op, de zorgethiek, die niet wilde voorschrijven wat goed en kwaad is maar onderzoeken hoe normen in de praktijk van alledag worden vormgegeven. Ze gebruikt zorg als ‘lens’ om naar de samenleving te kijken. Wat is eigenlijk zorg? Wat is goede zorg? Wie bepaalt dat, voor wie is het goed? Zulke vragen stellen mensen zich meestal pas hardop wanneer er iets bijzonders aan de hand is, maar eigenlijk kun je de antwoorden iedere dag in ons handelen zien. Zorgethiek gaat daarom uit van de geleefde ervaring van mensen. Kan een zorgethische blik jou helpen bij je professionaliteit als ervaringsdeskundige?

AANMELDEN

Webinars van de VvEd zijn exclusief voor leden. Wil je deelnemen maar ben je nog geen lid van de Vereniging van Ervaringsdeskundigen? Klik dan hier voor meer info over het lidmaatschap.

Deelname aan dit webinar levert 1,5 accreditatiepunt op voor de registers: Ervaringsdeskundigen, Cliëntondersteuners, GGZ-agogen, Maatschappelijk werk, Sociaal agogen en Sociaal werkers.

Bij de Ouder Kind Teams in Amsterdam wordt de inzet van ervaringsdeskundigheid voorbereid. De gehele organisatie wordt hierbij betrokken en denkt mee waarbij de uitgangspunten van het Kwaliteitssysteem voor ervaringsdeskundigen gebruikt worden om zaken vorm te geven. Een voorbeeld van een mooi en zorgvuldig implementatietraject.

Timo Bot (ervaringsdeskundig maatschappelijk hulpverlener) heeft in Deventer een in samenwerking met Vriendendiensten, RIBW, Tactus, Dimence en IrisZorg een Herstel Netwerk opgericht. Hier kunnen mensen kosteloos deelnemen aan cursussen en activiteiten die gericht zijn op herstel. Het herstelaanbod is opgenomen in het aanbod van het Zelfregiecentrum en kan op deze manier ook binnen een herstelacademie georganiseerd worden. Ook was Timo betrokken bij het opzetten van een herstelnetwerk in Lelystad, wat op vergelijkbare wijze is verlopen (www.fped.nl).

Waar moet je op letten bij het opzetten van een herstelnetwerk? Hoe ga je een constructieve samenwerking aan met meerdere partijen, waaronder klassieke ggz? Hoe kom je tot een goed projectplan met elkaar? Waar moet je op letten als het gaat over financiën?

Tijdens dit webinar vertelt Timo over de opgedane kennis en draagt deze over, zodat ook anderen aan de slag kunnen met het opzetten van een eigen herstelnetwerk.

AANMELDEN

Webinars van de VvEd zijn exclusief voor leden. Wil je deelnemen maar ben je nog geen lid van de Vereniging van Ervaringsdeskundigen? Klik dan hier voor meer info over het lidmaatschap.

Deelname aan dit webinar levert 1,5 accreditatiepunt op voor de registers: Ervaringsdeskundigen, Cliëntondersteuners, GGZ-agogen, Maatschappelijk werk, Sociaal agogen en Sociaal werkers.

Webinar reeks rondom de kritische beroepswaarden uit het Beroepscompetentieprofiel:

2. Nabijheid en afstand

Het komende jaar gaan we een reeks aan webinars organiseren rondom de kritische beroepswaarden uit het Beroepscompetentieprofiel ervaringsdeskundigen. Elk webinar levert herregistratiepunten op voor het Beroepsregister Ervaringsdeskundigheid.

In deze webinars zullen Alie Weerman, onderzoekster en lector GGZ en Samenleving en Daantje Daniels, voorzitter Vereniging van Ervaringsdeskundigen met de deelnemers deze kritische beroepssituaties nader onder de loep nemen.

Wat houden deze beroepssituaties eigenlijk in, hoe komen we deze tegen in ons werk als ervaringsdeskundige en hoe kunnen we hiervan leren? We duiken in de theorie en gaan met elkaar in gesprek.

Webinars van de VvEd zijn exclusief voor leden. Wil je deelnemen maar ben je nog geen lid van de Vereniging van Ervaringsdeskundigen? Klik dan hier voor meer info over het lidmaatschap.

Deelname aan dit webinar levert 1,5 accreditatiepunt op voor de registers: Ervaringsdeskundigen, Cliëntondersteuners, GGZ-agogen, Maatschappelijk werk, Sociaal agogen en Sociaal werkers.

Webinar reeks rondom de kritische beroepswaarden uit het Beroepscompetentieprofiel:

6. Nieuwe en bestaande cultuurwaarden

Het komende jaar gaan we een reeks aan webinars organiseren rondom de kritische beroepswaarden uit het Beroepscompetentieprofiel ervaringsdeskundigen. Elk webinar levert herregistratiepunten op voor het Beroepsregister Ervaringsdeskundigheid.

In deze webinars zullen Alie Weerman, onderzoekster en lector GGZ en Samenleving en Daantje Daniels, voorzitter Vereniging van Ervaringsdeskundigen met de deelnemers deze kritische beroepssituaties nader onder de loep nemen.

Wat houden deze beroepssituaties eigenlijk in, hoe komen we deze tegen in ons werk als ervaringsdeskundige en hoe kunnen we hiervan leren? We duiken in de theorie en gaan met elkaar in gesprek.

AANMELDEN

Webinars van de VvEd zijn exclusief voor leden. Wil je deelnemen maar ben je nog geen lid van de Vereniging van Ervaringsdeskundigen? Klik dan hier voor meer info over het lidmaatschap.

Deelname aan dit webinar levert 1,5 accreditatiepunt op voor de registers: Ervaringsdeskundigen, Cliëntondersteuners, GGZ-agogen, Maatschappelijk werk, Sociaal agogen en Sociaal werkers.