Oordeelloos vragen stellen & gelijkwaardig uitwisselen – Clean Co-Creation
Stel je weleens een vraag aan iemand, waarvan je gelijk al bedenkt dat het geen goede vraag is? Tien tegen één dat deze vraag een eigen aanname, suggestie of vooroordeel bevat. We doen dit allemaal weleens, simpelweg omdat we niet hebben geleerd hoe we op een ‘cleane’ manier een gesprek kunnen voeren. Clean Co-Creation is een proces voor peer-to-peer dialoog, waarmee twee mensen samen een voor hen persoonlijk relevant thema kunnen onderzoeken, helemaal ‘Clean’ en zonder oordelen.

Tijdens het webinar gaan we in tweetallen aan het werk met het Clean Co-Creation proces. We wisselen uit over een herstelthema (bv. hoop, steun, gereedschapskoffer voor een goed gevoel, participatie, enz.)

Madelon Sinnige Clean Language trainer en heeft het peer-to-peer dialoog proces Clean Co-Creation samen met een collega ontwikkeld. Op de dag van de ervaringsdeskundige in 2022 heeft zij workshops over Clean Co-Creation gegeven die goed ontvangen zijn.

Meld je hier aan

Martijn Kole  (Blauwe Paard Netwerk) zet zich al geruime tijd in voor het versterken van de positie en ruimte van mensen die ernstig emotioneel klem komen te zitten in Nederland en daarbuiten. Als mede oprichter van Enik Recovery College heeft hij aan de wieg gestaan van het ontwikkelen en uitbouwen van vrijplaatsen waarbinnen peer support en zelfhulp kan gedijen. Daarnaast richt hij zich op het meer dialogisch leren werken binnen de zorg en binnen peer support. Hij begeleid POD gesprekken en is als docent betrokken bij Nederlandse opleiding voor Peer Supported Open Dialogue.

In deze webinar neemt Martijn deelnemers mee in de wereld van open diaogue en wat deze werkwijze kan betekenen voor de zorg en voor de inzet van ervaringsdeskundigheid. Want in veel beleidstukken valt te lezen dat de geestelijke gezondheidszorg in Nederland ambities heeft om herstel ondersteunend te werken en ervaringsdeskundigheid breed in te gaan zetten. Echter de zorgpraktijk blijkt ook erg weerbarstiger en het laten van regie, werken met binnen het netwerk en het gebruik maken van ervaringsdeskundigheid blijkt lastig te zijn.
Kan Peer Supported Open Dialogue (POD) ons hier iets in leren? Is dit een werkwijze waarbij medewerkers beter worden toegerust om op een open, bescheiden en niet oordelend te werken tijdens crises of vastlopende herstelprocessen? Hebben we niet de nood aan meer dialogisch met elkaar te praten en is zoiets als POD niet een randvoorwaarde voor de goede inzetten van ervaringsdeskundigheid? Martijn probeert zijn licht te laten schijnen over deze vragen en hoopt jouw stem hierin ook te horen.

Datum: Maandag 13 februari 2023
Tijd: 19:30 – 21:00 uur

Klik hier om je aan te melden

Sterk Huis draagt de inzet en ontwikkeling van ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid een warm hart toe. De Vereniging van Ervaringsdeskundigen vertegenwoordigt de belangen van ervaringsdeskundigen werkzaam binnen zorg en welzijn en houdt zich bezig met de verdere professionalisering van ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid. Samen bundelen wij onze krachten middels een samenwerkingsovereenkomst.

Onze samenwerking wordt onder andere vormgegeven doordat medewerkers met ervaringsdeskundigheid van Sterk Huis tweemaal per jaar deel kunnen nemen aan de webinars die de VvEd maandelijks organiseert voor haar individuele leden. De VvEd zal haar kennis met betrekking tot de landelijke ontwikkelingen op het gebied van ervaringsdeskundigheid delen met Sterk Huis en zal deelnemen aan de landelijke werkgroep ervaringsdeskundigheid die met de partijen van Valente wordt vormgegeven. We zijn ervan overtuigd dat we met deze samenwerking de inzet en verdere professionalisering van ervaringsdeskundigheid samen kunnen versterken!

 

Even voorstellen Margreet Timmer