Webinar reeks rondom de kritische beroepswaarden uit het Beroepscompetentieprofiel:

5. Trots en schaamte, (zelf)stigma en uitsluiting

Het komende jaar gaan we een reeks aan webinars organiseren rondom de kritische beroepswaarden uit het Beroepscompetentieprofiel ervaringsdeskundigen. Elk webinar levert herregistratiepunten op voor het Beroepsregister Ervaringsdeskundigheid.

In deze webinars zullen Alie Weerman, onderzoekster en lector GGZ en Samenleving en Daantje Daniels, voorzitter Vereniging van Ervaringsdeskundigen met de deelnemers deze kritische beroepssituaties nader onder de loep nemen.

Wat houden deze beroepssituaties eigenlijk in, hoe komen we deze tegen in ons werk als ervaringsdeskundige en hoe kunnen we hiervan leren? We duiken in de theorie en gaan met elkaar in gesprek.

AANMELDEN

Webinars van de VvEd zijn exclusief voor leden. Wil je deelnemen maar ben je nog geen lid van de Vereniging van Ervaringsdeskundigen? Klik dan hier voor meer info over het lidmaatschap.

Deelname aan dit webinar levert 1,5 accreditatiepunt op voor de registers: Ervaringsdeskundigen, Cliëntondersteuners, GGZ-agogen, Maatschappelijk werk, Sociaal agogen en Sociaal werkers.

Webinar reeks rondom de kritische beroepswaarden uit het Beroepscompetentieprofiel:

4. Kracht en kwetsbaarheid

Het komende jaar gaan we een reeks aan webinars organiseren rondom de kritische beroepswaarden uit het Beroepscompetentieprofiel ervaringsdeskundigen. Elk webinar levert herregistratiepunten op voor het Beroepsregister Ervaringsdeskundigheid.

In deze webinars zullen Alie Weerman, onderzoekster en lector GGZ en Samenleving en Daantje Daniels, voorzitter Vereniging van Ervaringsdeskundigen met de deelnemers deze kritische beroepssituaties nader onder de loep nemen.

Wat houden deze beroepssituaties eigenlijk in, hoe komen we deze tegen in ons werk als ervaringsdeskundige en hoe kunnen we hiervan leren? We duiken in de theorie en gaan met elkaar in gesprek.

AANMELDEN

Webinars van de VvEd zijn exclusief voor leden. Wil je deelnemen maar ben je nog geen lid van de Vereniging van Ervaringsdeskundigen? Klik dan hier voor meer info over het lidmaatschap.

Deelname aan dit webinar levert 1,5 accreditatiepunt op voor de registers: Ervaringsdeskundigen, Cliëntondersteuners, GGZ-agogen, Maatschappelijk werk, Sociaal agogen en Sociaal werkers.

Webinar reeks rondom de kritische beroepswaarden uit het Beroepscompetentieprofiel:

3. Zingeving en zinloosheid, pijn kunnen verdragen

Het komende jaar gaan we een reeks aan webinars organiseren rondom de kritische beroepswaarden uit het Beroepscompetentieprofiel ervaringsdeskundigen. Elk webinar levert herregistratiepunten op voor het Beroepsregister Ervaringsdeskundigheid.

In deze webinars zullen Alie Weerman, onderzoekster en lector GGZ en Samenleving en Daantje Daniels, voorzitter Vereniging van Ervaringsdeskundigen met de deelnemers deze kritische beroepssituaties nader onder de loep nemen.

Wat houden deze beroepssituaties eigenlijk in, hoe komen we deze tegen in ons werk als ervaringsdeskundige en hoe kunnen we hiervan leren? We duiken in de theorie en gaan met elkaar in gesprek.

AANMELDEN

Webinars van de VvEd zijn exclusief voor leden. Wil je deelnemen maar ben je nog geen lid van de Vereniging van Ervaringsdeskundigen? Klik dan hier voor meer info over het lidmaatschap.

Deelname aan dit webinar levert 1,5 accreditatiepunt op voor de registers: Ervaringsdeskundigen, Cliëntondersteuners, GGZ-agogen, Maatschappelijk werk, Sociaal agogen en Sociaal werkers.

Webinar reeks rondom de kritische beroepswaarden uit het Beroepscompetentieprofiel:

  1. De relatie ervaringskennis, professionele en wetenschappelijke kennis

Het komende jaar gaan we een reeks aan webinars organiseren rondom de kritische beroepswaarden uit het Beroepscompetentieprofiel ervaringsdeskundigen. Elk webinar levert herregistratiepunten op voor het Beroepsregister Ervaringsdeskundigheid.

In deze webinars zullen Alie Weerman, onderzoekster en lector GGZ en Samenleving en Daantje Daniels, voorzitter Vereniging van Ervaringsdeskundigen met de deelnemers deze kritische beroepssituaties nader onder de loep nemen.

Wat houden deze beroepssituaties eigenlijk in, hoe komen we deze tegen in ons werk als ervaringsdeskundige en hoe kunnen we hiervan leren? We duiken in de theorie en gaan met elkaar in gesprek.

AANMELDEN

Webinars van de VvEd zijn exclusief voor leden. Wil je deelnemen maar ben je nog geen lid van de Vereniging van Ervaringsdeskundigen? Klik dan hier voor meer info over het lidmaatschap.

Deelname aan dit webinar levert 1,5 accreditatiepunt op voor de registers: Ervaringsdeskundigen, Cliëntondersteuners, GGZ-agogen, Maatschappelijk werk, Sociaal agogen en Sociaal werkers.

Hoe kunnen persoonlijke ervaringen als positief voorbeeld in de media en samenleving gebracht worden want een gebroken been of een gebroken hart overkomt je en een psychose ook? De begrippen een aandoening of kwetsbaarheid suggereren dat er iets niet goed met je is. Is er een verschil tussen een herstelproces met een psychische aandoening en die van een lichamelijke aandoening?  Mag je daar open over zijn?
Zo ja, waarom is er nog steeds een stempel?
Zo nee,  hoe en wat moet er veranderen in jezelf en de omgeving?
En hoe  kunnen we dan samen van die achterstand een voorsprong maken?

 

Herstelfilm Leefsporen van John Jongejan gaat over een herstelproces en ervaringsdeskundigheid. Het is een krachtige ontroerende film met verhalen en gedichten van binnenuit de psychiatrie. Het gaat over veerkracht en moed vanuit de overtuiging dat het leven beter kan worden door kansen te pakken. Ondanks valkuilen toch ook weer hoogtepunten te beleven. En daarmee leefsporen te maken op je pad.

 

Tijdens dit webinar bekijken we de Herstelfilm Leefsporen en gaan we vervolgens met elkaar in gesprek onder leiding van John Jongejan.

 

Webinars van de VvEd zijn exclusief voor leden. Wil je deelnemen maar ben je nog geen lid van de Vereniging van Ervaringsdeskundigen? Klik dan hier voor meer info over het lidmaatschap.

 

Deelname aan dit webinar levert 1,5 accreditatiepunt op voor de registers: Ervaringsdeskundigen, Cliëntondersteuners, GGZ-agogen, Maatschappelijk werk, Sociaal agogen en Sociaal werkers.

Ondersteuning bij de inzet van ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid

Op 1 november 2023, de Dag van de Ervaringsdeskundige, lanceren vier organisaties de Helpdesk Ervaringsdeskundigheid. Deze krijgt een plek op de nieuwe website www.ervaringskennisplein.nl. Mensen kunnen er terecht voor ondersteuning bij het zoeken, vinden en duiden van informatie over de inzet van ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid.

Informatie over ervaringsdeskundigheid is momenteel nog versnipperd en daarom lastig te vinden. Het Ervaringskennisplein, een nieuwe website die momenteel in ontwikkeling is, gaat daar verandering in brengen. Deze website gaat betrouwbare informatie over ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid bundelen en toegankelijk maken voor iedereen. Dat is hard nodig, want de inzet van ervaringsdeskundigen neemt toe en het beroep van ervaringsdeskundige wordt steeds meer geprofessionaliseerd.

Helpdesk
Op de nieuwe website komt ook een speciale Helpdesk Ervaringsdeskundigheid. Iedereen kan er met vragen terecht: hulpverleners, ervaringsdeskundigen zelf, cliëntenorganisaties, gemeenten, onderzoekers of andere geïnteresseerden. De helpdesk brengt je in contact met mensen die veel weten over ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid en die jou kunnen ondersteunen bij het zoeken, vinden of duiden van informatie. Ze kunnen je de informatie geven die je zelf niet kunt vinden, of toelichting geven op zaken die je niet begrijpt.

De helpdesk en het Ervaringskennisplein zijn het resultaat van samenwerking tussen de Vereniging van Ervaringsdeskundigen (VvEd), Valente, MIND en Movisie.

Lancering
De Helpdesk Ervaringsdeskundigheid wordt geopend op 1 november, de Dag van de Ervaringsdeskundige. Belanghebbenden kunnen er vanaf dat moment met hun vragen en verzoeken om ondersteuning terecht. Op dezelfde dag is er een sneak preview van het Ervaringskennisplein, dat nog in opbouw is en in de komende maanden verder wordt ontwikkeld. De feitelijke lancering van deze website vindt plaats op 1 februari 2024, tijdens de conferentie ‘Ervaringsdeskundigheid, géén brug te ver!’

Wat is ervaringsdeskundigheid?
Ervaringskennis is, naast praktijkkennis en wetenschappelijke kennis een belangrijke kennisbron, waarvan de waarde steeds breder wordt erkend. Ervaringskennis wordt verkregen door ondervinding, die heeft geleid tot inzicht en betekenis. Wanneer ervaringskennis is verrijkt met ervaringskennis van anderen, spreken we over collectieve ervaringskennis.

Ervaringsdeskundigen zetten hun collectieve ervaringskennis steeds vaker in. Daarbij maken ze gebruik van competenties die ze opdoen door training, opleiding en praktijkervaring.  Ervaringsdeskundigen worden steeds vaker en breder ingezet. Bijvoorbeeld bij het aanpakken van huiselijk geweld of bij het meedenken over het omgaan met ‘opgroeien in armoede’.

Beste,

U bent van harte welkom op onze bijeenkomst Regie In De Regio.

Wat: Regie In De Regio rond het thema Aan De Slag Met Het VN-Verdrag
Waar: De Ontmoetingsruimte van Wijkcentrum De Koloriet, Jacob Marisstraat 70, 3314 TK Dordrecht
Wanneer: Woensdag 8 november 2023 om 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur
Wie: Iedereen is welkom, in het bijzonder ouders, jongeren en naasten uit de gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, HI-Ambacht, Hoeksche Waard, Molenlanden, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht

Kosten: De bijeenkomst is gratis

Het belooft een leerzame avond te worden. VN-ambassadeurs en ervaringsdeskundigen op het gebied van leven met een handicap nemen ons mee in het Verdrag voor de Rechten van Personen met een Handicap, het VN-verdrag Handicap. Niets Over Ons Zonder Ons!
Lieke Wernsen is sinds 1 oktober 2023 vertrouwenspersoon bij de Coalitie voor Inclusie.
Lieke is zoekend. Het VN verdrag is een mooie realiteit. We komen daar, maar hoe? Samen. Hoe maak je een beweging die mensen meeneemt? De kracht van de kleine stappen!

Pim, Daan en Romeo zullen muziek over het thema van de avond ten gehore brengen en ervaringswerkers en naasten zullen hun ervaringen delen.

Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de zorg en ondersteuning aan kinderen en jongeren (Jeugdwet) en volwassenen (Wet maatschappelijke ondersteuning, Wmo). Veel mensen hebben nog steeds last van de stelselwijzigingen, een kleine groep valt daarbij zelfs tussen wal en schip.

Het Ouderplatform Zuid-Holland Zuid is ervan overtuigd dat de continuïteit van zorg en ondersteuning aan jongeren en volwassenen wel degelijk geborgd kan worden als partijen in zorg, ondersteuning en participatie elkaar goed weten te vinden, in gesprek gaan en afspraken maken.
We nodigen u van harte uit om dit gesprek met ons te voeren.

Op onze avonden gaan we met elkaar in gesprek over de thema’s, delen we kennis en ervaringen en signaleren we knelpunten vanuit de diverse wetten, waaronder de Jeugdwet en de Wmo. Ook de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz) de Participatiewet en de Wet passend onderwijs passeren de revue.

Tijdens onze avonden staat het formuleren van oplossingsrichtingen centraal.

We zijn deze avond te gast bij MEE-Vivenz en we zullen de avond rond 21.30 uur met een afsluitend drankje beëindigen.

We zien ernaar uit om elkaar weer te kunnen ontmoeten. Met de bijgaande link kunt u zich aanmelden:

> Aanmelden

De volgende themabijeenkomst Regie In De Regio, ter versterking van het cliënt- en familieperspectief in de regio Zuid-Holland Zuid, wordt gehouden op woensdag 13 december 2023.

U wordt van harte uitgenodigd deze uitnodiging met belangstellenden te delen.

Met vriendelijke groet,
Het kernteam van @ouderszhz,

STICHTING Ouderplatform Zuid-Holland Zuid
www.ouderszhz.nl
regieinderegio@ouderszhz.nl

U kunt zich ook aanmelden door een mail te sturen naar regieinderegio@ouderszhz.nl

Korak is een herstelacademie: een plek voor persoonlijke ontwikkeling met trainingen en workshops. Korak wordt 100% gerund door Peers. Alle mensen die betrokken zijn bij Korak hebben ervaring op het gebied van ontwrichtende gebeurtenissen.

Deze dag, die in het teken staat van het thema: “De vraag naar ervaringsdeskundigheid neemt toe” en wordt georganiseerd door Darko Cvetic (ervaringsdeskundige en coördinator) en Barbara Stuiveling (ervaringsdeskundige AD in opleiding). Deze dag ontvangen wij toonaangevende sprekers. Zie hieronder het programma:

10:30 -10:45: Opening – Barbara/Darko

10:45-11:45: Daantje Daniëls – “Kwaliteitssysteem voor Ervaringsdeskundigen. Deze toegenomen waardering voor ervaringsdeskundigheid vraagt om een kwaliteitssysteem.” In deze lezing geeft Daantje Daniels uitleg over dit kwaliteitssysteem, de nut en meerwaarde van dit systeem en de manier waarop dit ingezet wordt. Daantje Daniels is voorzitter van de Landelijke Vereniging voor Ervaringsdeskundigen, werkt als manager zorg inhoud bij Jan Arends en is senior onderzoeker bij het lectoraat GGZ en samenleving van Hogeschool Windesheim.

12:00 -12:30: Levenskunst – “Ervaring in beweging”. Een actief moment.

12:30 -13:15: Lunch

13:15- 14:00: Evelien Hulshof – “De rol van twijfel binnen ervaringsdeskundigheid” Evelien is coördinator ED bij Ggz Oost Brabant en geavanceerd WRAP facilitator

14:00-15:00: Marcel Niezen – “De vraag naar ervaringsdeskundigen neemt toe. Mensen beginnen soms vanuit een opname of behandeling aan een opleiding tot ervaringsdeskundige. Voltrekt zich een rampscenario? Is een opleiding überhaupt nodig” Marcel is coördinator Vrijwilligers VNN, Docent-onderzoeker Hanzehogeschool, Bestuurslid VvEd, Raadslid RvKS en medeoprichter van InBegrepen.

15: 00-15:30: Open platform -stelling : Geschoold of niet?

We zien u graag op deze waardevolle dag! Aanmelden kan door te klikken op Ervaringsdeskundige dag bij Korak – Korak

In dit webinar zal Robin vertellen over de op herstel en emancipatie gerichte benadering Omgaan met Stemmen Horen. In deze benadering wordt stemmen horen gezien als een veel voorkomende menselijke ervaring waarmee je op je eigen manier kunt leren omgaan. Deze benadering is voortgekomen uit de stemmenhoorbeweging die in de jaren 80 van vorige eeuw in Nederland is ontstaan en die een belangrijke wortel van de Nederlandse herstelbeweging vormt. Het was één van de eerste plekken waar er met het begrip herstel, peer support en ervaringsdeskundigheid werd gewerkt. Bij het eerste Steunpunt Stemmen Horen in , opgericht in Nijmegen bij RIBW N&R in 2012, ontwikkelde Robin een benadering waarbij ervaringskennis met kennis vanuit herstelondersteuning, wetenschap, cultuur en spiritualiteit gecombineerd wordt. Het uitwisselen en in kaart brengen van ervaringen, het opbouwen van ervaringskennis en ruimte creëren voor verschillende vormen van betekenisgeving staan hierbij centraal. Juist bij stemmen horen waarover zo’n groot onbegrip en stigma bestaat, is de inzet van ervaringsdeskundigheid en peer support van enorme waarde.

Zie ook Robin’s boek: ‘Leren Omgaan met Stemmen Horen: Een op herstel en emancipatie gerichte benadering’(2022, 2e druk) en www.omgaanmetstemmenhoren.nl.

AANMELDEN

Webinars van de VvEd zijn exclusief voor leden. Wil je deelnemen maar ben je nog geen lid van de Vereniging van Ervaringsdeskundigen? Klik dan hier voor meer info over het lidmaatschap.

Deelname aan dit webinar levert 1,5 accreditatiepunt op voor de registers: Ervaringsdeskundigen, Cliëntondersteuners, GGZ-agogen, Maatschappelijk werk, Sociaal agogen en Sociaal werkers.

Op 30 november 2023 zijn alle leden van de Vereniging van Ervaringsdeskundigen van harte welkom bij de Algemene Leden Vergadering.

Klik hier om je aan te melden.

Voorbereidende stukken en de agenda volgen na aanmelding, in de week voorafgaand aan de ALV.

De Algemene Leden Vergadering is exclusief voor leden van de VvEd.