Regio Utrecht en Flevoland organiseert webinar

Eetstoornissen en andere culturen

Arwa is eetstoornis diëtist bij Altrecht Eetstoornissen Rintveld begeleidt (jong)volwassenen met een eetstoornis of verstoorde relatie met voeding in praktijk ARCH en is content creator op zowel instagram als TikTok , waarbij de aandacht ligt op zowel voeding als mentale gezondheid

Aanmelden
Mail patriciahjbos@gmail.com
Anoniem deelnemen kan

www.firsteetkit.nl / www.eetstoornissennetwerk.nl / K EETi hulplijn elke werkdag 12 13 uur: 085 760 33 75

Het Amsterdams Herstelfestival biedt de mogelijkheid mee te denken over de toekomst van herstel en mentale gezondheid en kennis te maken met het rijke aanbod van herstelactiviteiten en -initiatieven in de stad.

Op het programma staan: een paneldiscussie, workshops en een informatiemarkt. We sluiten af met een hapje en drankje in de Hoftuin.

Kom kijken naar het rijke herstelaanbod in Amsterdam!

Amsterdams Herstelfestival

Denk mee over de toekomst van herstel en mentale gezondheid in Amsterdam

Tijd en plaats:

Donderdag 28 september 2023 van 13:00 tot ±18:30 uur

Hoftuin, Nieuwe Herengracht 18a, Amsterdam

Tickets:

Klik hier om je (gratis) ticket te bestellen.

Op woensdag 1 november 2023 vindt voor de zesde keer de Dag van de Ervaringsdeskundige plaats. Dit keer bij hogeschool Windesheim in Zwolle. Deze dag wordt georganiseerd door de Vereniging van Ervaringsdeskundigen (VvEd) in samenwerking met hogeschool Windesheim.

Klik hier voor meer informatie.

AANMELDEN
Klik hier om je ticket te bestellen (€ 5,00 per ticket).

Op 25 april 2023 zijn alle leden van de Vereniging van Ervaringsdeskundigen van harte welkom bij de Algemene Leden Vergadering.

Aanmelden

Het register voor ervaringsdeskundigen is geopend! Maar wat moet je doen om je te registreren? Welke stukken moet je laten zien en hoe werkt een dossier bij Registerplein?

Op 8 mei 2023 geeft de VvEd in samenwerking met het Registerplein een webinar over het register Ervaringdeskundigen. Registerplein-medewerker Désirée Kroon geeft uitleg over het register, laat zien hoe het dossier werkt en geeft antwoord op vragen.

Aanmelden

Teams link om deel te nemen aan het webinar: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDk4ZTVmMzYtOTZiMi00MmY5LTg0MjUtMzgxZmEzMGRhZWM3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22030b7c62-6805-4138-8e62-d09cb6f78d86%22%2c%22Oid%22%3a%2286533241-8426-4141-9ca7-8441b8618750%22%7d

Dit webinar is voor iedereen toegankelijk. Je hoeft geen lid te zijn van de VvEd om deel te nemen. 

Beste zorgprofessional/ervaringsdeskundige,

Van harte welkom op de Netwerkavond Eetstoornissen van K-EET regio Utrecht en Flevoland.

Deze vindt plaats op 11 april in het UMC Utrecht.

Het geweldige nieuws is dat de eerste 100 deelnemers al meedoen.

Doe jij ook mee? Aanmelden kan via patriciahjbos@gmail.com.

Hartelijke groet,

Patricia Bos, mede namens Clarine Corstens en de kerngroepleden van K-EET

 

Bijlage: Uitnodiging 11 april

Bijlage: Powerpoint met informatie over K-EET en de TRIAS vorming

Bijlage: Nieuwsbrief K-EETi hulplijn,

Bijlage: K-EETi flyer

Bijlage: K-EETi brochure voor naasten

Ontmoet veerkracht aan de tafel bij Jhoy Dassen.
23 Maart om 13:30 in Theater Karroessel, Jupiterstraat 35, 6161 XD Geleen (Inloop 13:00u)

Gastheer en werkgroeplid Jhoy Dassen gaat in gesprek met de gasten:

 • Mila te Lam, middelbare scholiere en topsportster:
  over presteren, jong zijn, dromen en
 • Nicole Bogie, GZ-psychologe & Amy Hoonhorst,
  hulpverlener en ervaringsdeskundige:
  over trauma, EMDR, hulpverleningsrelaties en
 • Lars Goessen, ondernemer en hulpverlener:
  over boksen en praten, kracht en
 • Ivo de Groof, muzikant en ervaringsdeskundige:
  over muziek, ervaring en
 • En wie weet…?

De gasten vertellen hun verhaal over veerkracht. Als bezoeker mag en kan je reageren, doorvragen of een stukje eigen veerkracht delen.

Aansluitend kan je op dezelfde locatie nog luisteren naar het optreden van Matthijn Buwalda. Muziek die prima bij het thema Samen Veerkrachtig past.

Zowel ‘Aan Tafel’, als de voorstelling van Matthijn Buwalda zijn gratis. Wel aanmelden via https://ggzinspiratie.nl/links/

Voor de overige activiteiten rondom psychische kwetsbaarheid en veerkracht, zie ggzinspiratie.nl

In het kader van de GGz Inspiratie 2023 ‘Samen Veerkrachtig’ haalt de Stichting Kracht uit Kwetsbaarheid ism Zuyderland GGz de voorstelling van Annemiek en Olga naar Sittard-Geleen.

In vorige weken hadden we Code Rood (2022) en Ingewikkeld (2021).

 

Een bezoeker van de voorstelling ‘Gewoon’ scheef het volgende:
“De voorstelling ‘Gewoon’ van Annemiek en Olga heb ik twee keer mogen bewonderen. Een heel oprecht, authentiek stuk over eigen ervaring met (rand)psychose. 

Het was duidelijk te voelen dat het verhaal over de spelers zelf ging, waardoor het me extra raakte. Olga en Annemiek maken veel gebruik van beeldspraak, waardoor de boodschap wordt versterkt en waardoor het theatraal ook gewoon heel interessant is om naar te kijken. De tweede keer dat ik de voorstelling bekeek, was het in het theater en dit zorgde er bij mij voor dat ik net wat meer in het verhaal kwam.

De bijrol van de geluidsman geeft een grappige touch, iets wat de toch zware thema’s die worden aangeraakt een beetje relativeert.
Ik zou iedereen gunnen dat ze deze voorstelling kunnen bekijken om zo meer te leren over psychoses 
of (h)erkenning te vinden en het gesprek erover aan te gaan.

Puur, rakend en grappig. ‘Gewoon’ goed.”

Voor de overige activiteiten rondom psychische kwetsbaarheid en veerkracht, zie ggzinspiratie.nl

 

Theatervoorstelling ‘Gewoon’, het verhaal van Annemiek en Olga over het hebben van een (rand)psychose. Wat ging eraan vooraf? Wat zijn hun ervaringen? Hoe zijn ze hersteld? Een verhaal waaruit blijkt dat ze eigenlijk heel gewoon zijn.

Wil je van dichtbij meemaken hoe het kan zijn om psychotische klachten te hebben?

Kom dan op dinsdag 21 maart om 19:00 naar Theater Karroessel in Geleen.

De voorstelling is gratis maar wel aanmelden.

Hans de Jong & Peter Henk Steenhuis

Als je geen zin hebt, dan maak je maar zin! We kennen deze grootmoederlijke wijsheid allemaal. Maar hoe doe je dat, als diepe emotionele en/of fysieke crises je in de weg zitten om zelf nog ergens de zin van in te zien. Een ervaringsdeskundige is in staat om kennis over herstelprocessen te verbinden met zijn eigen ervaringen. Vervolgens kan hij deze ervaringskennis benutten om herstel bij anderen te herkennen én te ondersteunen. Maar dan moet die ervaringsdeskundige wel weten wat dat is, zin. En hoe je dat maakt, zin.

Ervaringsdeskundige Hans de Jong en Trouw-journalist Peter Henk Steenhuis laten in deze webinar zien hoe je kunt leren praten over zingeving. De Jong en Steenhuis maken het begrip ‘zingeving’, dat vaak gezien wordt als vaag en zweverig, praktisch en alledaags. Dat doen ze aan de hand van een kader dat Peter Henk Steenhuis ontwikkelde in samenspraak met voormalig Denker des Vaderlands, René Gude. ‘Het gebeurt vaak dat ik ’s ochtends, als ik het tuinhek achter me dichttrek, geen zin heb,’ zei Gude, ‘maar als ik dan ’s avonds, bij terugkomst, het tuinhek weer achter me dichttrek, heb ik een voldaan gevoel. Kennelijk heb ik ergens zin weten te maken.’ Zin is iets wat je kunt maken, het is een bezigheid.

Steenhuis en Gude ontwikkelden een bril waardoor je naar zin leert kijken, er woorden voor leert vinden, waardoor je het ook beter zin kunt maken. Dat kader noemden ze: de 4 Z-ten, omdat ze 4 verschillende betekenissen onderscheiden van zin, die elk op een andere manier werken. In deze webinar gaat Peter Henk Steenhuis aan de hand van allerlei voorbeelden in op dat kader. Ervaringsdeskundige Hans de Jong verdiept het kader met zijn persoonlijke geschiedenis, waarover hij kort vertelt en waaruit de verschillende kanten van zingeving naar voren komen.

In deze webinar ga je ook oefenen met het kader. We betrekken het op je eigen leven, en op je werk als ervaringsdeskundige. Na afloop heb je de eerste handvatten aangereikt gekregen om jouw wijsheid beter in woorden te kunnen vatten. En makkelijker zin te kunnen maken met de mensen die helpt.

Hans de Jong, ervaringsdeskundige GGZ, voorheen strategische adviseur van de gemeente Apeldoorn, management consultant bij o.a. diverse adviesbureaus

Sinds 2017 geeft Hans cursussen en trainingen over ervaringsdeskundigheid bij o.a. RIBW Nijmegen, De Kentering/Nijmegen, het Zelfregiecentrum Nijmegen, en is hij lid van de Stuurgroep Sluitende Aanpak Gelderland-Zuid en nu actief bij het Actieprogramma Grip op Onbegrepen Gedrag.

Hans studeerde psychologie aan de Radboud Universiteit te Nijmegen.

Peter Henk Steenhuis, filosofie-redacteur Trouw. Hij studeerde Nederlandse taal- en letterkunde en filosofie aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 2015 richt Henk zich op het zingevingskader dat hij met voormalig Denker des Vaderlands (2013-2015), René Gude, ontwikkelde en waarover hij vijf boeken publiceerde. Zijn meest recente: ‘Veroordeeld tot succes; zoektocht naar een geslaagd leven’. Henk’s boeken zijn vertaald in het Engels, Duits, Spaans en Tsjechisch.

 

Klik hier om je aan te melden

Webinars van de VvEd zijn exclusief voor leden. Wil je deelnemen maar ben je nog geen lid van de Vereniging van Ervaringsdeskundigen? Klik dan hier voor meer info over het lidmaatschap.

Oordeelloos vragen stellen & gelijkwaardig uitwisselen – Clean Co-Creation
Stel je weleens een vraag aan iemand, waarvan je gelijk al bedenkt dat het geen goede vraag is? Tien tegen één dat deze vraag een eigen aanname, suggestie of vooroordeel bevat. We doen dit allemaal weleens, simpelweg omdat we niet hebben geleerd hoe we op een ‘cleane’ manier een gesprek kunnen voeren. Clean Co-Creation is een proces voor peer-to-peer dialoog, waarmee twee mensen samen een voor hen persoonlijk relevant thema kunnen onderzoeken, helemaal ‘Clean’ en zonder oordelen.

Tijdens het webinar gaan we in tweetallen aan het werk met het Clean Co-Creation proces. We wisselen uit over een herstelthema (bv. hoop, steun, gereedschapskoffer voor een goed gevoel, participatie, enz.)

Madelon Sinnige Clean Language trainer en heeft het peer-to-peer dialoog proces Clean Co-Creation samen met een collega ontwikkeld. Op de dag van de ervaringsdeskundige in 2022 heeft zij workshops over Clean Co-Creation gegeven die goed ontvangen zijn.

Meld je hier aan

Webinars van de VvEd zijn exclusief voor leden. Wil je deelnemen maar ben je nog geen lid van de Vereniging van Ervaringsdeskundigen? Klik dan hier voor meer info over het lidmaatschap.