Paneldiscussie onder leiding van Alie Weerman met Anne Marsman en Kassandra Goddijn

Ben je nieuwsgierig naar welke rol trauma speelt bij psychisch lijden? Wat de wetenschap ons daarover leert, en wat we vanuit eigen ervaring weten? Waar je nu het best naar toe kan voor behandeling, het reguliere of alternatieve circuit? Wat helpend is voor je herstel, en wat helemaal niet? Twee deskundigen op het gebied van trauma gaan onder leiding van Alie Weerman in gesprek over dit onderwerp, waarbij het publiek van harte uitgenodigd wordt om vragen te stellen en mee te praten.

Alie Weerman is lector GGZ en Samenleving aan Hogeschool Windesheim. Zij promoveerde in 2016 op Ervaringsdeskundige Zorg- en Dienstverleners en presenteerde een existentieel model van ervaringsdeskundigheid. Alie is psycholoog en ervaringsdeskundige.

Kassandra Goddijn is KOPP-coach en auteur van het in 2021 verschenen boek ‘Van taboe naar traumabewust’. Zij had een moeder met de diagnose schizofrenie en is dus KOPP (Kind van Ouder met Psychische Problemen).

In de jaren waarin haar leeftijdsgenoten studeerden, was zij cliënt in de ggz. Daarmee is zij én ervaringsdeskundige als cliënt in de ggz, én niet academisch gevormd, wat allebei bepalend is geweest bij de ontwikkeling van haar visie. Door haar positie als KOPP, tussen ‘psychisch ziek’ en ‘psychisch gezond’ in, had zij een ander uitzicht op het gehele veld van psychisch lijden dan de wetenschap. Een veld waarin duidelijk beweging mogelijk is, zo ondervond zij aan den lijve. En waar geen magische grens in het midden ligt tussen ziek en gezond; het één gaat in het ander over. De kracht die aan het werk is, zo concludeert zij na een half leven aan (zelf)studie plus de ervaringen van tientallen cliënten die zij begeleid heeft, is trauma.

Anne Marsman is psycholoog en promoveerde vorig jaar op onderzoek naar de langdurige impact van ingrijpende jeugdervaringen. Een thema waar ze niet alleen professioneel en wetenschappelijk ervaring mee heeft, maar vooral ook persoonlijk. Haar eigen ervaring met trauma en psychisch lijden heeft dan ook in grote mate haar visie over beide aspecten gevormd. Ten aanzien van trauma pleit ze voor een meer lichaamsgerichte aanpak, die de rol van het lijf meer onderkent maar vooral ook adresseert. Want na jaren leren, studeren en ervaren concludeert zij: trauma zit niet in je hoofd, trauma zit in je lijf.

Doe mee en maak kans op een exemplaar van het boek Van taboe naar traumabewust van Kassandra en het proefschrift Beyond dis-ease & dis-order van Anne; van beide zullen we twee exemplaren verloten onder de deelnemers.

Ervaringsdeskundigheid ontwikkelt(d)

Ervaringsdeskundig werk is oorspronkelijk vooral in de praktijk door kritische mensen met eigen ervaringen ontwikkeld. De scholingstrajecten volgden deze beweging van kritische geesten en mede hierdoor groeide ervaringsdeskundigheid als vak. Van meet af aan is eigen zeggenschap en regie voeren belangrijk. Met emancipatie en methodische zelfhulp als pijlers voor het vak. De groei van het vak wordt doorgezet in de ontwikkeling van een kwaliteitssysteem het KvE project waarbij ervaringsdeskundigen via de VvEd meesturen om het vak recht te doen.

Lees meer

In gesprek met Twie Tjoa en Said Kadrouch

We gaan verder ons gesprek over je thuis voelen, gezien worden in wie je bent met al je facetten.

Voorafgaand aan onze afspraak kom ik een tekst tegen van Nisse Benhaddaoui, zij herkent dat allerlei micro-injecties van venijn haar en andere mensen van kleur raken. Dat aanhoudende microagressie kan leiden tot langdurige raciale stress. Daar is nog weinig bekendheid over, in scholingstrajecten wordt te weinig aandacht besteed aan het effect van racisme, behandelingen in de ggz sluiten dan onvoldoende aan bij de belevingswereld voor mensen met een migratie- en vluchtelingenachtergrond. Haar artikel is te vinden in het januari/februari-nummer van de Elle. Ze besluit haar stuk met de opmerking dat erkenning een toverwoord is bij een herstelproces net als zachter zijn voor jezelf. Herkenbare begrippen uit het vak.

Lees meer

Blog 2 Ervaringsdeskundige invloed!

In mijn vorige blog sprak ik over de beroepsidentiteit van ervaringsdeskundigen. Over invloed uitoefenen en een stem hebben in het debat over betere zorg, dienstverlening, onderwijs en onderzoek. Onderzoek doen en het schrijven van artikelen en boeken vanuit ervaringskennis bieden het vak een krachtige stem om een meer inclusieve wereld te realiseren. Zo schreef Sinan Sankaya een prachtig en indrukwekkend boek. Hij schreef over zijn ontelbare identiteiten, over zijn innerlijke strijd en laveren tussen vluchten en wortelen, tussen individualisme en collectivisme en waar wil ik bij horen. Zijn eigen jeugd is gekenmerkt door verscheurdheid, vernederingen mede door zijn afkomst. De bron van zijn ervaringskennis heeft alles te maken met de migratie van zijn ouders. Migreren van het ene land naar het andere kan degene die vertrekt tot een ontworteld gevoel leiden. Je oude zekerheden raak je kwijt zowel als je graag wilt vertrekken uit behoefte aan een nieuw avontuur of dat je moest vluchten voor oorlog en armoede. In de nieuwe situatie moet je jezelf ‘hernemen’, je zien te wortelen en daar maak je een liminele fase door, een faseovergang waarin je zowel met verlies als met verlangen naar het nieuwe te maken hebt. En je hebt te maken als nieuwkomer met diegenen die er al zijn. Lees meer

De VvEd bezoekt en verbindt haar leden ook online. Wat bezielt hen?  Waardoor worden ze geraakt? Hoe inspireert hun verhaal ons? In deze nieuwe drieluik interviewt Marjo Boer de VvEd leden Twie Tjoa en Said Kadrouch.

Deel 1: Twie en Said over diversiteit en ervaringskennis!

Inleiding

Juist vanuit een ervaringsdeskundig perspectief is het belangrijk om in onze gevoeligheid voor diversiteit te blijven verdiepen. Met een meerperspectivische blik kunnen we meer zien en openstaan voor verschillen én overeenkomsten. En herkennen dat bepaalde deelidentiteiten gemakkelijker sociale in- en uitsluiting teweeg kunnen brengen. Dit interview komt voort uit de wens van de VvEd-leden om diversiteit op de kaart te zetten bij de vereniging. Het biedt ook een kans op inhoudelijke verdieping van onze collectieve ervaringskennis. Twie, Said en Marjo spreken elkaar 22 maart 2021 voor een eerste keer. En een week later vindt het tweede gesprek plaats, nadat we alles hebben kunnen laten bezinken. Lees meer

Een bloemetje voor ons 500-ste lid!

Ik ben Ulrike Rothuizen-Nas, 47 jaar en 500e lid van de VvED! In Arnhem werk ik als ervaringsdeskundig coach in mijn praktijk voor naasten van verslaafden. Als ex-partner van een man met een heroïneverslaving heb ik aan den lijve ondervonden dat een verslaving ook de naasten hard kan raken. Destijds was er voor naasten weinig tot geen hulp en dat is ook de aanleiding geweest om mij als coach te richten op partners, familieleden en vrienden van verslaafden. Mijn levenservaring op dit gebied komt heel goed van pas in mijn werk. Naasten vinden bij mij herkenning en erkenning. Een gesprek met iemand die een soortgelijke situatie heeft meegemaakt kan al zo veel voor een naaste betekenen. Leren hoe je met de situatie omgaat en de regie over je leven terugnemen is voor naasten heel belangrijk. Mijn eigen ervaring helpt mensen hierbij. Daarom vind ik het ook belangrijk dat er een vereniging is zoals de VvED. Samen streven naar erkenning voor het beroep van ervaringsdeskundige!