Ons aspirant-bestuurslid Niek van Haasteren (foto) heeft het besluit genomen om te stoppen. Niek: “Ik ben inmiddels een half jaar aspirant-lid en heb afgewogen of ik wel of niet bestuurslid wil worden. De VvEd is een goede club mensen. Ik heb een half jaar graag meegekeken, en mijn bijdrage geleverd. Ik kies ervoor om op mijn 68ste niet in het bestuur te gaan. Ik ga met pensioen. Mijn gezondheid gaat voor. Ik wens de VvEd en haar leden het beste voor de toekomst.”.

Wij danken Niek voor zijn inzet voor Vereniging van Ervaringsdeskundigen!

Bestuurslid worden?

De VvEd is in 2012 opgericht en geeft als representatieve vereniging – die zichtbaar is in de maatschappij – stem aan ervaringsdeskundigen in de zorg en welzijn. Ons speerpunt is de erkenning van het beroep van de ervaringsdeskundige. We werken als vereniging aan de ontwikkeling, kwaliteitsbewaking, professionalisering en profilering van het ervaringsdeskundige beroep en behartigen de belangen van onze leden. Daarnaast bieden we ontmoeting, kennisuitwisseling, intervisie, supervisie en stimuleren we wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek.

Zou jij een bijdrage willen leveren aan de ambities, doelen en het werk van de Vereniging van Ervaringsdeskundigen? Dat kan! We breiden graag ons bestuur verder uit. Neem bij interesse contact op met info@vved.org.