Home Agenda MIND-Perspectiefsessie ‘Diversiteit en Ervaringsdeskundigheid; waarom en waartoe?’

MIND-Perspectiefsessie ‘Diversiteit en Ervaringsdeskundigheid; waarom en waartoe?’

Met medewerking van Marjo Boer en Beverley Rose van de Vereniging van Ervaringsdeskundigen

Ervaringsdeskundigheid kent een diversiteit aan achtergronden. Gemeenschappelijk is dat veel ervaringsdeskundigen ervaring hebben met sociale buitensluiting door het doormaken van ontwrichtende ervaringen, maar ook de drive hebben om de eigen regie op het leven weer op te willen pakken.

Bij de diversiteit aan achtergronden kun je denken aan het meemaken van een trauma, het hebben van psychische problemen, leven met armoede, migratie en vluchtervaringen, discriminatie door je gender of leven met beperkingen.

In deze perspectiefsessie besteden we specifiek aandacht aan diversiteit en de betekenis van het kruispuntdenken. Diversiteit omvat het erkennen en waarderen van verschillen tussen personen. Denken vanuit diversiteit stimuleert ons probleemoplossend vermogen, dankzij een verscheidenheid aan invalshoeken. Kruispuntdenken, ook wel caleidoscopisch denken genoemd, staat voor denken vanuit een EN-EN perspectief: het bekijkt gender, etniciteit en alle andere ordenende mechanismen niet apart, maar gaat ervan uit dat ze allemaal gelijktijdig werkzaam zijn en samen tot stand komen.

Kruispuntdenken is een manier van denken, handelen en kijken naar je omgeving die uitnodigt tot insluitend/inclusief en dynamisch denken, waarbij blinde vlekken niet buiten beschouwing worden gelaten (bijv. de vanzelfsprekendheid van witheid); verwevenheid en gelijktijdigheid (voorbeeld seksisme, racisme en homofobie kunnen niet los van elkaar begrepen worden); multidimensionaliteit (iedereen heeft een identiteit die uit meerdere dimensies bestaat; zo is iemand niet alleen maar man, maar bijvoorbeeld tegelijkertijd ook wit, hoogopgeleid, verslavingsgevoelig en jong).

Na een korte inleiding over het kruispunt-denken willen we samen ervaring opdoen met een onderzoeksoefening.

Wilt u participeren?  Aanmelding 

The event is finished.

Datum

apr 14 2021
Expired!

Tijd

09:30 - 11:00
Categorie