Home Agenda Perspectiefsessie “De Wet Verplichte GGZ; praktijk & perspectief” (gratis en on line)

Perspectiefsessie “De Wet Verplichte GGZ; praktijk & perspectief” (gratis en on line)

“De Wet Verplichte GGZ; praktijk & perspectief”
M.m.v. Simone Melis – MIND & diverse (ervarings-) deskundigen
Voor aanmelding: Klik hier!

De Wet Verplichte Ggz (Wvggz) is op 1-1-2020 van kracht geworden en heeft het terugdringen van
dwang en drang als een belangrijke doelstelling. Daarnaast zou de wet een verbetering van de
rechtspositie moeten opleveren. en het betrekken van familie en naasten moeten bevorderen.
De Wvggz heeft inmiddels voor veel commotie gezorgd o.a. vanwege de administratieve,
bureaucratische rompslomp. De hoop is dat o.a. digitalisering en het meer gebruiken van
begrijpelijke taal in de formulieren zorgt voor het wegnemen van ervaren knelpunten.
Het is de vraag of de gesignaleerde problemen voortkomen uit de wet zelf of aan de wijze waarop de
wet wordt uitgevoerd. Ervaringen van cliënten, naasten, raden, cliënten-/naastenorganisaties
(kortom de brede achterban van MIND) zijn in dit kader van groot belang.
Op de Perspectiefsessie bespreken we de actuele ontwikkelingen m.b.t. de Wvggz en verkennen wij
de door ons gewenste ontwikkelingsrichting.
Kijk ook op:

https:// https://mindplatform.nl/thema/wet-verplichte-
ggzmindplatform.nl/dossiers/themas/ervaringenmonitor-wet-verplichte-ggz

 • 00

  dagen

 • 00

  uren

 • 00

  minuten

 • 00

  secondes

Datum

okt 26 2020

Tijd

11:00 - 12:30