Archief

Nieuws van het bestuur en stukken vanuit het archief van onze oude website staan hier.

Verslagen van de leden- en bestuursvergaderingen
Notulen ledenvergadering 29 september 2016      oude link 
Notulen ledenvergadering 24 september 2015      oude link 
Bestuursvergadering van 25 november 2015        oude link 
Ledenvergadering van 26 juni 2014                        oude link 

Beleidsstukken 2016

Beleidsplan 2016                oude link 

Beleidsstuk bestuur 2016 oude link 

Activiteiten

Activiteiten overzicht VVvE 2012 2013   oude link 

Het activiteitenplan 2012                          oude link