ZomerBrainstorm 22 augustus 2018. Thema Activiteitenplan

Het thema van vandaag was het Activiteitenplan. Het doel is om het activiteitenplan van 2012 te updaten naar de huidige situatie van 2018.

Tijdens de brainstormsessie, bleek dat er teveel tekst was om vandaag te bespreken. Daarnaast werd er de wens uitgesproken dat we andere leden ook de kans willen geven om hieraan deel te nemen. De afwezigheid van een bestuurslid werd ook duidelijk toen we wat inhoudelijke vragen stelde en niemand van de aanwezige kon daar een concreet antwoord op geven. We erkennen dat het wegens omstandigheden niet lukte, maar het maakte daardoor wel dat we besloten om de gekozen weg te volgen.

Einddoel zou voor ons hoe dan ook zijn dat het bestuur als inkomend stuk ‘Het Activiteitenplan VvEd 2018’ kunnen agenderen tijdens de ALV van 4 oktober.

We hebben daarom het volgende tijdspad uitgezet.

“ZomerBrainstorm 22 augustus 2018. Thema Activiteitenplan” verder lezen

Oproep Website

De huidige website, zoals hij nu is, is niet het eindproduct, het is niet eens een beginproduct, eerder een kladversie.

Stefan en ik hebben de meest basale vorm gekozen, zodat we in ieder geval online zijn als vereniging.

We realiseren ons dat er veel aan scheelt, qua inhoud en qua uitvoering. We zouden graag willen naar een professionele uitstraling, echter wij vinden dat het niet aan ons alleen is om dat te bewerkstelligen.

We kunnen dit niet alleen, aangezien we beiden ZZP-ers zijn en er al vele manuren in het geheel zit en dit tot nu toe onbetaald doen. We hebben feedback nodig, veel feedback! En we willen alles op 1 plek verzamelen, zodat we geen extra energie kwijt zijn aan het her en der vandaan plukken. Dit gebeurt hier!

Daarnaast zoeken we ook mensen die mee kunnen helpen en we gaan ook de mogelijkheden van het uiterlijk van de website aan de kaak stellen!

Wie denkt en doet er mee? Opgeven kan via dezelfde link.

Vakantieperiode

Vanwege de vakantieperiode, waarin velen van ons de ruimte (moeten) kunnen nemen om het wat rustiger aan te doen. Zo ook de (actieve) leden, bureau en bestuursleden!

Het kan dus zijn dat mogelijke mailing, daardoor even blijft liggen.

Mocht er echter toch iets heel dringend zijn en direct worden opgelost, schroom dan niet om contact op te nemen met ons. Kan het echter wachten? Dan graag…wij ook hebben de periode nodig om ons op te laden.

De vakantieperiode duurt tot 11 september!

Natuurlijk hebben we her en der onze activiteiten, zoals de Brainstormsessie Zomer en de Kennisagenda Psychiatrie. We blijven natuurlijk wel ‘bezig’. Bij beiden ben je welkom om aan te sluiten!

Aanmelding Leergang Maatschappelijk Ondernemerschap …

… voor startende en “tweede generatie”-initiatiefnemers van zelfregie- en herstelinitiatieven.

In de afgelopen jaren heeft MIND contact met ons gehad in het kader van hun programma Regie in de Regio. We hebben eraan meegewerkt of belangstelling getoond voor ons onderzoek naar waarden van zelfregie- en herstelinitiatieven door het Instituut voor Publieke Waarden (IPW). Een van de uitkomsten van het onderzoek is dat het met de bevlogenheid wel goed zit, maar dat de ondernemersvaardigheden versterking kunnen gebruiken.  (Zie voor het onderzoeksverslag: https://mindplatform.nl/project/programma-regie-in-de-regio-1, onder “producten”, laatste item).

Als vervolg op dit onderzoek “Aanmelding Leergang Maatschappelijk Ondernemerschap …” verder lezen

Kennisagenda Psychiatrie

VvEd, als achterban, hebben een mail ontvangen vanuit MIND en MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid, waarin ze ons om input vragen.

Nu is de deadline op 15 augustus, zoals je kan lezen in de bijlage. Net als de verdere informatie over de opdracht.

Aangezien bestuur inziet, dat dit voor ons van belang kan zijn, hebben ze mij gevraagd of we met een projectgroep, hier op zeer korte termijn bij elkaar kunnen komen, zodat er voor de deadline MIND en MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid een schrijven vanuit VvEd kan gaan.

Het is de bedoeling om 1 gezamenlijk schrijven vanuit de VvEd te laten gaan.

“Kennisagenda Psychiatrie” verder lezen

Nieuwsbrief – Interviews met de bestuursleden

Paul Schiereck-Hendriks en Bianca van Beugen gaan elke maand bestuursleden interviewen als vast onderdeel van de nieuwsbrief.

Nu hebben ze ruimte gemaakt om input te krijgen vanuit de leden.

Dus heb je al een tijdje een of meerdere vragen, die je zou willen stellen aan:

  • Wilma Boevink – voorzitter
  • Eric van Eerden – penningmeester
  • Kees van de Pijl
  • Lenneke Elfers
  • Marjo Boer
  • Robbert Jansen
  • Sonja Visser

Dan kan dat nu: hier!