Author: Wilma

/Articles posted by Wilma

  Penningmeester gezocht   De VvEd is de vereniging van ervaringsdeskundigen in zorg en welzijn. De VvEd is in 2012 opgericht. Zij verbindt ervaringsdeskundigen die in verschillende beroepsrollen actief zijn: ondersteuner, begeleider van groepen, voorlichter, kwartiermaker, adviseur, projectleider, onderzoeker, bestuurder, belangenbehartiger.