De Vereniging van Ervaringsdeskundigen (VvEd) ontvangt signalen van leden én vanuit het werkveld dat het nog steeds erg lastig is om de declarabiliteit en dus de financiering van ervaringsdeskundigen geregeld te krijgen. Er zijn enkele ingewikkeldheden en belemmeringen die een rol spelen bij de wijze waarop de inzet van ervaringsdeskundigheid in het Zorgprestatiemodel (ZPM) is georganiseerd die maken dat dit niet lukt.

  1. In de beroepenlijst behorend bij het ZPM zijn ervaringsdeskundigen die opgeleid zijn op hbo-niveau 6 opgenomen. Dat maakt dat de ervaringsdeskundige die geschoold is op niveau 6 consulten mag registreren. Ervaringsdeskundigen geschoold op hbo-niveau 6 zijn dus declarabel binnen het ZPM. Een opleiding tot ervaringsdeskundige op hbo-niveau 6 bestaat echter niet.
  2. Onder de noemer facultatieve prestaties is het voor zorginstellingen mogelijk om op basis van individuele afspraken met de zorgverzekeraar inzet van ervaringsdeskundigheid op hbo-niveau 5 vergoed te krijgen. Dit is door de Nederlandse Zorgautoriteit goedgekeurd en vastgelegd. Het blijkt echter zeer arbeidsintensief voor zorginstellingen om individuele afspraken te maken met zorgverzekeraars én de administratieve processen zo in te richten dat het ook mogelijk wordt om deze Ervaringsdeskundige inzet te declareren. Tot op heden is het, voor zover bekend bij de VvEd, niet gelukt om ervaringsdeskundige inzet op hbo-niveau 5 vergoed te krijgen.
  3. Veel ervaringsdeskundigen zijn op mbo-niveau opgeleid en zeer capabel om ruimte te maken voor het herstel en/of de ontwikkeling van andere mensen. Dit niveau komt echter helemaal niet voor op de beroepenlijst en is dus niet declarabel.
  4. Opstarten, implementeren, borgen en begeleiden van de inzet van ervaringsdeskundigheid vraagt een flinke investering in tijd en geld van zorginstellingen die nauwelijks op te brengen is als hier geen toegankelijke financieringssystematiek aan ten grondslag ligt.

Ontwikkelingen

Er zijn de afgelopen jaren, onder andere door de VvEd, veel zaken ontwikkeld die comfort en zekerheid kunnen bieden aan financiers bij de vergoeding van de inzet van ervaringsdeskundigheid. Het nieuw ontwikkelde Beroepscompetentie profiel én het Kwaliteitssysteem voor Ervaringsdeskundigen (KvE) waar een beroepscode, een beroepsregister en opleidingseisen deel van uitmaken geeft richting en borgt de basiskwaliteit van het beroep.

Tevens lijkt het in deze tijd waarin de zorg te kampen heeft met personeelstekorten des te urgenter, en zou het getuigen van visie, om financiering voor de beroepsgroep Ervaringsdeskundigen in de volle breedte te realiseren.

In gesprek

De VvEd zal met behulp van deze zaken het gesprek met de financiers opnieuw gaan voeren met als doel de financiering mogelijk te maken van ervaringsdeskundigen op mbo-4 én hbo-5 niveau. Daarnaast pleit de VvEd ervoor om op landelijk niveau afspraken te maken voor de financiering, zodat niet iedere organisatie of instelling dat op individueel niveau hoeft te doen.