Betrokkenheid bij psychiatrisch onderzoek

Via mijn aanstelling bij de Universiteit Maastricht bereikte mij de volgende informatie:

Het Rathenau Instituut (www.rathenau.nl) werkt op dit moment aan een studie over betrokkenheid van de samenleving bij psychiatrisch onderzoek in Nederland.

Zij willen achterhalen op welke manier verschillende groepen uit de samenleving (patiënten, naasten, verenigingen, fondsen enz.) betrokken zijn bij het agenderen, uitvoeren en in praktijk brengen van wetenschappelijk onderzoek en wat daarvan de waarde kan zijn voor de psychiatrische praktijk en de wetenschap. Dat doen ze vanuit de missie van het Rathenau Instituut: het voeden van het publieke en politieke debat over de maatschappelijke aspecten van wetenschap. Aan de hand van een aantal casussen willen we uitzoeken of een onderzoekspraktijk van nauwere betrokkenheid beter zou kunnen inspelen op de vragen en behoeften van patiënten, naasten en zorgverleners.

Ik ben op hun verzoek tot een gesprek ingegaan.

 

Wij zijn benieuwd naar uw visie op betrokkenheid van de samenleving bij psychiatrisch onderzoek in Nederland in het algemeen en op het bovengenoemde aspect in het bijzonder. Mocht u bereid zijn tot een gesprek, kunt u me dan laten weten met wie ik contact kan opnemen om een afspraak te maken? Mochten er vragen zijn naar aanleiding van dit verzoek dan kunt u natuurlijk contact met mij opnemen.

WBoevink 02.07.2018

 

Herstelspecial, voorheen hersteleuro

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij maken wij u attent op de GGZ Herstelspecial-prijs 2018, voorheen genoemd de Hersteleuroprijs.

Alle initiatieven op het gebied van herstel en zelfregie, die niet op een reguliere wijze op financiering kunnen rekenen, kunnen meedingen.
– Er is een budget van € 100.000,- beschikbaar.
– Maximale aanvraag per initiatief bedraagt € 25.000,-
– Het aantal mogelijke prijswinnaars is dit jaar niet gemaximeerd; voorheen konden maximaal 4 initiatieven in aanmerking komen.
– In de criteria is sprake van de ANBI-status die benodigd is. Dit betreft geen criterium vooraf. De ANBI-status kan ook op een later stadium verkregen worden.
– De uiterste inzenddatum van de aanvraag is 1 augustus 2018

Onderstaand vindt u meer informatie.

Veel succes met uw aanvraag en zegt het voort!

Met vriendelijke groet,

drs. Steven Makkink
Beleidsadviseur
www.mindplatform.nl

Toolkit inzet ed

De Alliantie voor de Implementatie van het VN-Verdrag voor personen met een beperking en het Verwey-Jonker Instituut organiseren (een) focusgroep(en) over de inzet van ervaringsdeskundigheid.

De vraag naar ervaringsdeskundigheid groeit en ook het aanbod neemt toe. Maar hoe doe je dat nou goed, samenwerken vanuit ervaringsdeskundigheid? De Alliantie voor de Implementatie van het VN-Verdrag ontwikkelt daarom een Toolkit Ervaringsdeskundigheid. In deze toolkit worden allerlei vragen over inzet van ervaringsdeskundigheid beantwoord. Samen met een in te richten Ondersteuningspunt draagt het bij aan informatieverstrekking en het samenbrengen van vraag en aanbod wat betreft ervaringsdeskundigheid. De Alliantie heeft het Verwey-Jonker Instituut gevraagd om bouwstenen te maken voor deze toolkit. Dit doen ze in de vorm van veel gestelde vragen en bijbehorende antwoorden (Q&A’s). De vragen en antwoorden zijn bedoeld voor zowel aanbieders als vragers van ervaringsdeskundigheid.

De Alliantie en het Verwey-Jonker Instituut organiseren twee focusgroepen waarin ze met aanbieders en vragers van ervaringsdeskundigheid onze vragen & antwoorden over ervaringsdeskundigheid willen toetsen (bijeenkomst 1), en willen verkennen hoe deze het beste onder de aandacht kunnen worden gebracht en worden gebruikt (bijeenkomst 2). Voor beide bijeenkomsten worden zowel aanbieders als vragers van ervaringsdeskundigheid uitgenodigd.

De VvEd heeft in Russell Cummins, Erna Arnoldus en Eric van der Eerden waardevolle afgevaardigden gevonden. Dank!

Welkom

Na wat uitdagingen, heeft vandaag onze kanjer van een websitebouwer Stefan Vlaminckx het voor elkaar gekregen dat het lijkt alsof de nieuwe site prima gaat werken.

We liepen tegen wat uitdagingen de afgelopen weken aan en hopelijk heeft hij de angel eruit gehaald en kunnen we nu weer volop berichten gaan plaatsen! Geef ons een beetje ruimte en tijd en voor je het weet is de website prima weer gevuld!

Ten eerste: Welkom! Welkom! Welkom! Op de nieuwe website van de VvEd!