In de nieuwsbrief van december 2021 heeft de VvEd over de start van het project van de ontwikkeling en actualisering van het nieuwe beroepscompetentieprofiel ervaringsdeskundigheid (BCP-E) bericht. Het project is inmiddels in de afrondende fase en heeft een nieuw BCP-E opgeleverd.

Onder leiding van de VvEd hebben Trimbos Instituut, Kenniscentrum Phrenos en Movisie in een werkgroep met grote diversiteit aan vertegenwoordigers uit de domeinen van zorg en welzijn het nieuwe BCP-E geschreven. Dit gebeurde onder leiding van projectleider Arjan van den Berg. Uitgangspunt voor het nieuwe BCP-E was het bestaande BCP-E uit 2013. In het ontwikkelproces van het nieuwe BCP-E is het concept voorgelegd aan een aantal klankbordgroepen waarvan de feedback vervolgens verwerkt is in de definitieve versie.

De kern van ervaringsdeskundigheid, ervaringsdeskundige kernbegrippen en de kerntaken zijn in samenspraak in de werkgroep opnieuw geformuleerd waardoor deze in alle betreffende domeinen nu passend zijn. Veelkleurigheid aan werkvelden binnen de domeinen van zorg en welzijn vroeg om andere formuleringen. Het bestaande BCP-E was te veel toegespitst op de GGZ en Verslavingszorg. Daarnaast is het nieuwe BCP-E geschreven voor ervaringsdeskundigen werkzaam op diverse beroepsniveaus van ondersteunend, uitvoerend tot leidinggevend, wat een uitbreiding is ten opzichte van het huidige BCP-E. Daarmee wordt recht gedaan aan de realiteit waarin ervaringsdeskundigen in diverse rollen en functies hun ervaringsdeskundigheid inzetten. Het nieuwe BCP-E sluit hiermee aan bij het beroepsregister waarin dezelfde niveaus worden benoemd.

We zijn er trots op dat we op het symposium van 23 november het vernieuwde BCP-E kunnen presenteren aan onze leden en de bezoekers van het symposium! We gaan dan nader in op de veranderingen ten opzichte van het huidige BCP-E.