In deze nieuwsbrief:

 • Nieuws vanuit het bestuur
 • Een update van het KvE
 • Voor en door de leden
 • Activiteiten en evenementen
Nieuws vanuit het bestuur
De eerste maand van het jaar is voorbij. Een frisse nieuwe start van 2022.

Voor de VvEd is dit een belangrijk jaar. Het project Kwaliteitssysteem voor Ervaringsdeskundigen wordt dit jaar afgerond en het actualiseren en verbreden van het Beroepscompetentieprofiel wordt opgestart. De professionalisering van ervaringsdeskundigheid is volop aan de gang en als vereniging willen we ons door ontwikkelen richting een beroepsvereniging. We zijn trots op alle ontwikkelingen en alle mensen die daar grotere of kleinere steentjes aan bijdragen!

We staan als VvEd echter ook voor een grote uitdaging. We groeien sterk met betrekking tot onze activiteiten. We zijn een vanzelfsprekende gesprekspartner geworden voor alle partijen in het veld. Van onze ambassadeurs, bestuursleden en een aantal leden vraagt dit een grote investering in uren, uren die iedereen op vrijwillige basis inzet.

Tevens vraagt dit een meer structurele financiële investering. Hierbij moeten jullie denken aan administratieve en secretariële  ondersteuning, onderhoudskosten voor onze website et cetera. De inkomsten die we binnen krijgen via de lidmaatschappen zijn helaas nog niet voldoende om al deze kosten te dekken. De komende tijd zullen we daarom als bestuur de prioriteit leggen bij dit aandachtspunt, het verwerven van fondsen en gelden. Ideeën en suggesties zijn van harte welkom!

Wordt vervolgd.

Daantje Daniëls
Voorzitter Vereniging van Ervaringsdeskundigen

Update Project ‘ Ontwikkeling Kwaliteitssysteem voor Ervaringsdeskundigen‘ (KvE)   

In het kader van onze digitale informatieronde door het land hebben we presentaties gegeven aan, ervaringen gedeeld en ideeën uitgewisseld met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en TOPGGz. Over de inzet van ervaringsdeskundigheid en de ontwikkelingen van ons KvE project.

In onze interviewreeks is deze maand het woord aan Artie van Tuijn, adviseur basisnetwerk Beschermd Wonen en Begeleiding (en voormalig bestuursvoorzitter RIBW Alliantie –het huidige Valente). Lees hier wat hij vindt van de ontwikkeling van ervaringsdeskundigheid als vak.

Benieuwd naar de eerder verschenen interviews in onze reeks?
Amma Asante“De ramen en deuren moeten open”
Jaap van Weeghel“Ervaringsdeskundigen kunnen een brug vormen tussen werelden”

 Op 20 januari jl. was de laatste bijeenkomst met de werkgroep van deelproject 2 Kwaliteitstandaard: de Generieke Module Ervaringsdeskundigheid is (bijna) klaar om de autorisatiefase in te gaan. Daarna volgt meer informatie.

En 7 februari komt de werkgroep van deelproject 4 Professioneel Statuut voor de laatste keer bijeen om zich nog een keer te buigen over de teksten voor het Beroepsregister en de Beroepscode voor Ervaringsdeskundigen. Teksten die mede naar aanleiding van alle interviews in het land tot stand zijn gekomen. De definitieve versies volgen binnen afzienbare tijd voor alle belanghebbenden en andere geïnteresseerden.

Voor en door de leden

Blog ‘Met jouw instemming’

Amnesty voert campagne om de norm dat seks gebaseerd is op gelijkwaardigheid, vrijwilligheid en instemming te verspreiden. Veel ervaringsdeskundigen maken, maakten overweldigende ervaringen mee zonder hun instemming. Daar bovenop kregen ze reacties van anderen die, vaak onbedoeld, traumatiserend uitwerkten. Zoals het betwijfelden van ervaringen.  Voorbeelden uit ervaringskennis en praktijk van mensen geven input voor onze beroepscode.

Toen ik startte als verpleegkundige in opleiding, 17 bijna 18 jaar was ik, maakte ik ongepast grensoverschrijdend gedrag mee met iemand die een leidinggevende functie had. Ik besloot meteen de grensoverschrijding te vergeten (dat lukte) en te verzwijgen (dat lukte ook). Ik weet niet precies meer wat ik voelde maar ik denk iets van verbijstering en schaamte. Zo herinner ik het me. En ik ben niet de enige. Grensoverschrijding gebeurde en gebeurt veel en vaak in machtsrelaties. Voor mij kwam deze gebeurtenis nu na alle publiciteit over BOOS weer terug. En ook daarin ben ik niet de enige, de meldpunten en luistertelefoons stromen vol met verhalen. En zaterdag 29 januari gingen vrouwen en ook mannen de straat op om grensoverschrijdend gedrag aan de kaak te stellen. Vrouwen maken dit veel vaker mee maar ook mannen hebben ervaring als jongen, slachtoffer, als vriend en vader. Veel blijken van herkenning kreeg Mandy Sleijpen van Stichting M over haar uitspraak dat ze bij publieke situaties een coltrui draagt om maar geen vervelende reacties op te roepen.


Bron: Metronieuws

Het zelf meemaken van deze grensoverschrijding is al traumatiserend genoeg maar de reacties van anderen, van ongeloof of van bagatellisering zijn wel zo erg. Niet geholpen worden of onbegrip meemaken is verwondend, beschadigend. Je verliest vertrouwen dat als het nodig is anderen je misschien wel willen helpen. Een tweede vorm van traumatisering. Omstanders die niet helpen, of anderen die niet luisteren maar je verwijten maken dat je gedrag uitlokt. En het kan gebeuren dat degene tot wie jij je wendt voor hulp ook onhandige dingen zegt die bij de hulpzoekende als een bom inslaan. Zo maakte een toenmalig therapeut een, in mijn ogen ongepaste, opmerking waarop ik de therapie meteen stopte. Mijn vertrouwen in anderen was selectief, en meestal niet heel groot. Haar reactie bevestigde het gevoel er alleen voor te staan. Gelukkig heb ik daar later aan kunnen werken. Met een andere therapeut met wie ik durfde te gaan voelen maar ook met mijn maatjes met wie ik mijn ervaringen ging onderzoeken. Heel rustig in eigen tempo en zoals Michael White zegt; je mag onder je eigen voorwaarden tevoorschijn komenhttps://nl.wikipedia.org/wiki/Michael_White_(psychotherapeut)

In mijn werk als docent en supervisor is afstemmen misschien daarom wel zo’n belangrijk leidmotief geworden. Dat afstemmen lukt meestal al vraagt het soms ook om metacommunicatie. Toen ik tijdens een supervisiesessie in een opwelling de arm van de supervisant heel licht aanraakte trok ze terug als door een wesp gestoken. Gelukkig konden we er over spreken, werd het een leerervaring hoe delicaat afstemmen kan zijn.

Van Traumasporen van Prof. dr. Bessel van der Kolk leren we dat (getraumatiseerde) mensen vaak bang zijn voor gevoel. Gevoel wordt dan niet zelden afgesloten. Leren om je fysieke gewaarwordingen te observeren en te tolereren is een absolute voorwaarde om het verleden op een veilige manier aan te gaan. Als je niet kunt verdragen wat je op dit moment voelt, zal het leed alleen maar groter worden als je je openstelt voor het verleden en raak je verder getraumatiseerd. En hij stelt ook dat aanraking een rol kan spelen om te leren je veilig te voelen in je eigen lichaam. Je grenzen weer te voelen. Bijvoorbeeld door psychomotore therapie.

Het professionele handelen van ervaringsdeskundigen is gebaseerd op sensitiviteit voor trauma en traumatisering. Dat hoort bij onze ervaringen en bij het vak. Jaren geleden sprak ik een oudgediende ervaringsdeskundige die sprak over het taboe van aanraking, zij had tijdens haar opname een grote behoefte aan troostende aanraking, warmte voelen. Dat gebeurde niet. Aanraken is ingewikkeld, door onze westerse cultuur die ‘ontlichaamd’ is (zegt Bessel van der Kolk NRC 18-5-2021) en door de overweldigende ervaringen van mensen, waar doe je dan goed aan? Wat voor soort aanraking heb je nodig, en van wie en wanneer?
Lisa van Bentum schreef over het belang van fysiek contact in het boek Van levenservaring naar ervaringsdeskundigheid (2018). Haar tekst inspireerde mede het samenstellen van de beroepsode. Volgende week buigt de werkgroep zich over de teksten. Over aanraken hebben we een aantal aanwijzingen gevonden die van belang kunnen zijn. Het initiatief voor emotionele nabijheid en fysieke aanraking komt altijd van de client zelf die laat weten behoefte te hebben aan nabijheid, gezien voelen, aan troost en bescherming. We weten ook het uitspreken door een negatief zelfbeeld en schaamte moeilijk is. Daar moeten we rekening mee houden. Onze voelsprieten uitzetten en ondertitelen wat mogelijk gevoeld kan worden.

Marjo Boer, 1-2-2022

DIS is me

Half januari kwam er een positief bericht binnen bij Project DIS is me: Socialrun heeft het project DIS is me geselecteerd voor financiering! In de laatste Update van DIS is me lees je alles over hoe het project precies werkt:

Je kunt vanaf nu anoniem je ervaringen delen via DIS is me over de eerste twee thema’s.

 • Heb jij een dissociatieve identiteitsstoornis (DIS)?
 • Of ben jij een naaste van iemand met DIS?

Dan ben je van harte uitgenodigd om te vertellen over jouw ervaringen binnen de eerste twee thema’s van het project. Deze eerste inputronde staat open tot 3 maart. We hopen in april het eerste thema te lanceren.
Volg deze link om je ervaringen te delen: https://www.dis-is-me.nl/ervaringen-inbrengen/
Iedereen die meer te weten wil komen over DIS of er zelf mee te maken heeft, kan meedoen met DIS is me. Je kunt vanaf de zijlijn meedoen, of het van dichtbij meemaken. Lees en kijk mee, deel het project met je netwerk of deel je eigen anonieme ervaringen. In alle gevallen geldt, zoals Socialrun het zo mooi zegt: #meedoeniswinnen (https://www.socialrun.nl)

Activiteiten en evenementen

21 februari 2022: Webinar Gender & Diversiteit
(Ervarings)kennis over de begrippen transgender en genderdysforie
Tijd: 19.30 – 21.00 uur
Door: Esmée Elfrink
Gratis en exclusief voor leden van de VvEd
Opgeven kan door een mail te sturen naar info@vved.org o.v.v. “webinar 21 februari”

21 t/m 26 maart 2022: “Herstel, wat past bij jou?”
De aan de Week van de Psychiatrie Zuid-Limburg meewerkende organisaties hopen jou te mogen begroeten bij de gratis activiteiten die georganiseerd worden van 21 t/m 26 maart 2022.
De activiteiten zijn in Geleen, Sittard en Heerlen met het thema: “Herstel, wat past bij jou?”.

Programma georganiseerd door Stichting Kracht uit Kwetsbaarheid:

 • Ma 21 maart: lunch en opening: bouwstenen van herstel (De Boerderie Gelaen, Geleen)
  4 onderdelen van herstel komen aan de orde: herstelproces, medicatie, zelfhulp, dagbesteding.
 • Do  24 maart: 20 “Doe & Ervaar” workshops (De Boerderie Gelaen, Geleen)
 • Vr   25 maart: theatervoorstelling “Code Rood” (Watersley, Sittard)
 • Za   26 maart: infomarkt en afsluiting (Trevianum Scholengroep, Sittard)

Georganiseerd door andere organisaties op eigen locaties:

 • Ma 14 maart t/m 25 maart: kunst en geestelijke gezondheid (interactieve expositie) (Mondriaan, Heerlen)
 • Di 22 maart: kunstexpositie Zuyderland GGz en infostand Social Run (Zuyderland Medisch Centrum Sittard-Geleen)
 • Wo 23 maart: open dag bij Atelier BYZONDER MOOI (LEVANTOgroep, Geleen)
 • Do 24 maart: open dag bij Dagactiviteitencentrum het Karwei Zuyderland GGz locatie Kastelenweg (Zuyderland GGz, Sittard)
 • Vr 25 maart: workshop bewegen (Ecsplore, Sittard) en infostand Social Run (Mondriaan, Heerlen)

Meld je aan via dit aanmeldformulier.

5 april 2022: Dag van de ervaringsdeskundige!
Save the date, later meer informatie…