Notulen Bestuursvergadering 5 oktober 2022

09:30 – 11.30 uur

Via Teams

Aanwezig: Daantje Daniëls (vz), Marcel Niezen, Lineke Smit, Leonieke Bijvoet, Bonnie Geus, Amna Haji

Afwezig mk:

Agendapunt Besproken Acties
Opening
Tijdens iedere bestuursvergadering wordt bij aanvang gevraagd of er ten aanzien van één van de agendapunten sprake is van een tegenstrijdig belang. Dat wordt schriftelijk vastgelegd in het vergaderverslag, samen met een vermelding hoe het bestuur hiermee is omgegaan. Nee
   
Mededelingen Daantje heeft .. van CDA gesproken om kamervragen te stellen over de inzet van ervaringsdeskundigen. Daarvoor moet een stuk over de inzet van ervaringsdeskundigen op onze website staan. Daantje schrijft een stuk voor op de website. Amna en Marcel denken mee.
Financiën: de leden die nu zijn ingeschreven, krijgen volgend jaar automatisch een rekening.

Over de 300 leden op dit moment.

Bezoek Dwayne Meijnckens van Mind Dwayne: Onder de indruk van wat jullie allemaal doen.

Zorg rondom de impact die het register gaat hebben op de inzet van vrijwillige ervaringsdeskundigen.

Start gesprek hierover. De tijd is te kort om goed door te praten. Wordt vervolgd.

Marcel neemt initiatief voor een nieuwe afspraak met Dwayne en Danielle voor een gesprek met een delegatie van de vereniging.
Communicatieplan update Communicatieplan, concepten voor logo, voor materiaal, framework voor eigen beheer, voor de catering, voor de locatie, beeld bij wie promotiemateriaal kan drukken. Alle promo materiaal in word. Aanmelding toegankelijk maken aan fysieke beperkingen.
Notulen 7 september Notulen goedgekeurd. Namen worden afgekort met eerste letters voornaam en achternaam om te kunnen plaatsen op website. Notulen worden na aanpassing voor publicatie op de website gezet door Bonnie
Update Register

Klachtenregeling Register

Actielijst doorgenomen wb inrichting Register. Nadenken over wie we willen benaderen voor het zitting nemen in de adviescommisie voor registerplein. HBO niveau gevraagd om overstijgende blik te kunnen hebben.

Samenwerkingspartners betrekken om hen ook betrokken te houden.

Voorstel voor inrichting klachtencommissie. De regeling die Registerplein voorstelt is duur en geldt voor beperkt aantal leden.

Link beroepscode moet worden aangemaakt.

Iedereen denkt na voor kandidaten adviescommissie

Leonieke maakt afspraak met Marcel en Amna

Leonieke spreekt Daantje en Bonnie

WBTR WBTR abonnement moeten we voortzetten?

Zijn de stukken uitgeschreven?

Marcel en Daantje kijken naar of de stukken gedaan zijn.
Strategiedagen Data geprikt voor strategiedagen? Daantje vraagt na bij Francien of het geprikt is.
ALV Voorbereiding ALV en Symposium, Agenda ALV moet nog worden voorbereid. Wordt in de komende vergadering van november op de agenda gezet.
Rondvraag Amna: kunnen we niet een training volgen als bestuur mbt communicatie en lobbyen

Amna: begroting voor ALV, kosten voor 22/23, wat zijn nog onvoorziene kosten naast de vaste lasten.

Amna maakt aanzet tot draaiboek symposium.

Bonnie is op vakantie met ALV en symposium.

Amna graag afspraak over begroting met Marcel, Bonnie en Daantje.