Notulen Bestuursvergadering 6 juli 2022

Aanwezig: Daantje Daniëls (vz), Leonieke, Bijvoet, Niek van Haasteren, Lineke Smit

Afwezig mk: Marcel Niezen, Bonnie Geus, Amna Haji

Agendapunt
  Tijdens iedere bestuursvergadering wordt bij aanvang gevraagd of er ten aanzien van één van de agendapunten sprake is van een tegenstrijdig belang. Dat wordt schriftelijk vastgelegd in het vergaderverslag, samen met een vermelding hoe het bestuur hiermee is omgegaan.
Mededelingen
o    Terugblik Algemene Ledenvergadering

o    Terugblik Strategiedag

o    Terugblik Gesprek Raad van Advies

o    Gesprek ZonMw aansluiting projecten

o    Aanbod Anne van Wondergem

Actieve deelname van de leden aan de vergadering. Positieve feedback van leden tav behaalde doelen van het jaarplan. Kascommissie is rond.

Terugblik Raad van Advies, alle leden hebben commitment uitgesproken aan vereniging.

Er is een gesprek geweest vanuit ZonMw met de VvEd, Veerkrachtcentrale, Mind, Hogeschool Windesheim, Mind, Iederin en de Patiëntenfederatie. Doel bijeenkomst: beide projecten van ZonMw aan te laten sluiten op elkaar en te laten gaan samenwerken. Vruchtbaar gesprek dat een vervolg krijgt. Veerkrachtcentrale is verzocht een samenwerkende houding aan te nemen.

Anne van Wondergem biedt aan om zich in te zetten voor de vereniging. Het is nog niet helemaal duidelijk waarvoor ze zich wil inzetten.

Terugblik strategiedag wordt in september besproken

Leonieke gaat in september met Anne in gesprek

Notulen Bestuursvergadering 1 juni 2022 Bijlage • Notulen Kunnen op de website
Actielijst openstelling registerplein Doorgenomen welke acties er gedaan moeten worden voordat het register in werking kan gaan per 1 november.
Interne communicatie en taken van het bestuur Hoe gaan we om met hoeveelheden werk en communicatie hierover. Kort besproken ivm doorschuiven onderwerp naar september. Op agenda van september
Beleidszaken

o    Financiën (stavaza)

o    Doelen 2022

–       Strategie

–       Implementatie KvE

Nieuwe samenwerkingspartner, Sterk Huis, vrouwenopvang in Den Bosch. Meedraaien in project waarbij extra inkomsten uren.

Besluit over ZonMw € 15.000,- genomen: In de afwikkeling van het KvE project heeft de accountant een proforma nota gevraagd voor de €15.000,- subsidie waar de VvEd een offerte voor heeft ingediend. Dit bedrag gaat besteed worden aan communicatieplan, infosheets en promomateriaal en opmaak documenten van het KvE project. Offerte volstond niet voor de accountant, waardoor subsidie mogelijk niet verstrekt ging worden. Met proforma nota wordt de subsidie mogelijk wel verstrekt. Daarom gekozen voor het omzetten van de offerte naar proforma nota en deze indienen. Betekent dat het bedrag ook besteed moet gaan worden bij deze partij. Gezamenlijk met het aanwezige bestuur hiertoe besloten.

Leonieke laat proforma nota maken en stuurt die naar de accountant.

Doelen 2022 worden besproken op vergadering in september

Projectplan Helpdesk Ervaringsdeskundigheid Vanuit de Vliegende Brigade is een projectplan geschreven voor een helpdesk Ed. De subsidie aanvraag gaat 15 juli uit. De VvEd is gevraagd het project te steunen. We hebben besloten dit project als samenwerkende partner te steunen. Inhoudelijk wordt nog met de partners besproken hoe dit vorm gaat hebben. Leonieke koppelt het besluit terug aan de Vliegende Brigade en samenwerkende partners.