Regionale Intervisie Vereniging van Ervaringsdeskundigen

De Vereniging faciliteert en verbindt ervaringsdeskundigen, door het opzetten van regionale intervisiegroepen.  Een belangrijk middel om ervaringsdeskundigen, dwars door (belangen van) organisaties (hun werkgevers) heen te ondersteunen, hun professionele ontwikkeling te bevorderen en te komen tot intersectorale kruisbestuiving.

In intervisiegroepen ervaringsdeskundigheid reflecteren de deelnemers op de eigen aanpak vanuit de beroepswaarden van ervaringsdeskundigheid; zelfhulp, emancipatie, empowerment, ontwikkeling c.q. herstel. Een vrije ruimte om op eigen ervaringskennis en praktijkervaringen te reflecteren. Het samen reflecteren draagt bij aan de doorontwikkeling van ervaringskennis.

De methode intervisie is gebaseerd op het samen leren, reflecteren en onderzoeken van praktijkervaringen in een groep van gelijkwaardige collega’s. De bedoeling van de intervisie is dat alle deelnemers kunnen leren door samen aan een vraagstuk van een van de deelnemers te werken. Hierdoor werkt een intervisiegroep aan zowel eigen professionalisering als aan beroepsopvattingen over het handelen in de beroepspraktijk.

Met collega- ervaringsdeskundigen wissel je ervaringen uit over je werk. Het kan gaan om thema’s, dilemma’s die je ervaart, of om specifieke situatie. Ben jij (werkzaam als) ervaringsdeskundige en loop je tegen vraagstukken aan in je werk? Dan is deelname aan een intervisie groep iets voor jou.

De intervisie groepen worden fysiek en online aangeboden. Wil je deelnemen, dan kun je contact opnemen met een van de facilitators.

Regio Naam Contact Intervisie
Rotterdam e.o. – Zuid-Holland Nicoline Telgenkamp nicoline.telgenkamp@pameijer.nl

tel.: 06 – 5325 4072

Online en fysiek,

1 x per maand op wisselende weekdagen van 09.30 – 11.00 uur

Amsterdam e.o. Dini Glas dini@scipweb.nl Online en fysiek.
Haarlem Paul Hendriks hendrikspaul65@gmail.com Fysiek
Groningen Margreet timmer forsie@kpnmail.nl Online en fysiek