Op maandag 29 augustus vond het eerste webinar in het kader van Kwaliteitssysteem voor Ervaringsdeskundigen (KvE) plaats. Alie Weerman gaf een terugkoppeling van de inventarisatie van de huidige stand van zaken met betrekking tot de inzet van ervaringsdeskundigheid binnen zorg en welzijn.