Kwaliteitssysteem voor Ervaringsdeskundigen (KvE) • De generieke module. Een kwaliteitsstandaard voor de implementatie van ervaringsdeskundigheid.

Presentatie door Nicole van Erp (Trimbos-instituut)