In deelproject 3, onder projectleiding van Dienke Boertien van Kenniscentrum Phrenos, zijn het Leerplan Ervaringsdeskundigheid niveau 2 t/m 7 en het Toetsingskader Opleidingen Ervaringsdeskundigheid ontwikkeld.

In de webinar op maandag 26 september werden doel en inhoud van beide producten toegelicht. De webinar was goed bezocht en er was een mooie uitwisseling over de kansen en valkuilen bij de onderscheidende inzet van de ervaringsdeskundige in het brede werkveld van zorg en welzijn.