Blog: Steunbetuiging aan de protesten tegen racisme

/Blog /Blog: Steunbetuiging aan de protesten tegen racisme

Blog: Steunbetuiging aan de protesten tegen racisme

De afgelopen week zijn veel mensen wereldwijd de straat opgegaan om tegen racisme te protesteren. Zoals Amnesty International aangeeft is racisme een groep om raciale redenen minderwaardig behandelen of daarover vernederende uitspraken doen. Racisme maar ook seksisme en homohaat kennen een lange geschiedenis van vernedering. Etnische diversiteit, vrouw-zijn en tot de LGBTQI gemeenschap behoren zijn diversiteitsdimensies die tot stereotypering, discriminatie, achterstelling en geregeld dus ook tot haat leiden.

Als kwartiermakers voor ervaringsdeskundigheid in zorg, welzijn en onderwijs ondersteunen wij als VvEd de geweldloze protesten die nu gaande zijn tegen racisme.

Stereotypering maakt dat er vaak maar zicht is op één dimensie, je wordt gezien als gay, als iemand van kleur, vrouw.  Ook mensen met psychische problemen of die in armoede leven maken discriminatie mee. Mensen beoordelen op één identiteitsdimensie is pijnlijk. We gaan dan categoriseren en inschatten wat de status of positie van de ander is. Het is menselijk om te onderscheiden. Het is beschadigend als dit onderscheid leidt tot discriminatie. We weten dat verschillende vormen van onderdrukking elkaar ook kunnen versterken. Als je een eenoudergezin bent en een laag inkomen hebt, misschien ook een migratie achtergrond en psychisch trauma, dan ligt er behoorlijk wat op je bord. Je houdt vaak geen tijd over om goed na te denken over wat jij wil.

Veel VvEd leden kennen stereotypering, beeldvorming en zelfstigma in hun leven. Maar ook kennen ervaringsdeskundigen manieren om zich te ontworstelen uit onmachtige situaties. Protesteren is een van de manieren die helpt. We willen onze solidariteit uitspreken met alle mensen die zich geweldloos verzetten tegen discriminatie en hoop hebben en zich inzetten voor rechtvaardigheid.

Mede namens het VvEd bestuur,

Marjo Boer