Nieuws

/Nieuws

  Penningmeester gezocht   De VvEd is de vereniging van ervaringsdeskundigen in zorg en welzijn. De VvEd is in 2012 opgericht. Zij verbindt ervaringsdeskundigen die in verschillende beroepsrollen actief zijn: ondersteuner, begeleider van groepen, voorlichter, kwartiermaker, adviseur, projectleider, onderzoeker, bestuurder, belangenbehartiger.

Project ‘Een Ervaringsdeskundige werkt nooit alleen’   Wij kondigen vol trots aan dat de VvEd voor het project “Een Ervaringsdeskundige werkt nooit alleen” subsidie heeft ontvangen van ZonMw! https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/geestelijke-gezondheid-ggz/programmas/project-detail/actieprogramma-lokale-initiatieven-mensen-met-verward-gedrag/een-ervaringsdeskundige-werkt-nooit-alleen/ Met de uitvoering van dit project zullen ervaringsdeskundigen makkelijker met elkaar in