ZomerBrainstorm 22 augustus 2018. Thema Activiteitenplan

Het thema van vandaag was het Activiteitenplan. Het doel is om het activiteitenplan van 2012 te updaten naar de huidige situatie van 2018.

Tijdens de brainstormsessie, bleek dat er teveel tekst was om vandaag te bespreken. Daarnaast werd er de wens uitgesproken dat we andere leden ook de kans willen geven om hieraan deel te nemen. De afwezigheid van een bestuurslid werd ook duidelijk toen we wat inhoudelijke vragen stelde en niemand van de aanwezige kon daar een concreet antwoord op geven. We erkennen dat het wegens omstandigheden niet lukte, maar het maakte daardoor wel dat we besloten om de gekozen weg te volgen.

Einddoel zou voor ons hoe dan ook zijn dat het bestuur als inkomend stuk ‘Het Activiteitenplan VvEd 2018’ kunnen agenderen tijdens de ALV van 4 oktober.

We hebben daarom het volgende tijdspad uitgezet.

“ZomerBrainstorm 22 augustus 2018. Thema Activiteitenplan” verder lezen

Vakantieperiode

Vanwege de vakantieperiode, waarin velen van ons de ruimte (moeten) kunnen nemen om het wat rustiger aan te doen. Zo ook de (actieve) leden, bureau en bestuursleden!

Het kan dus zijn dat mogelijke mailing, daardoor even blijft liggen.

Mocht er echter toch iets heel dringend zijn en direct worden opgelost, schroom dan niet om contact op te nemen met ons. Kan het echter wachten? Dan graag…wij ook hebben de periode nodig om ons op te laden.

De vakantieperiode duurt tot 11 september!

Natuurlijk hebben we her en der onze activiteiten, zoals de Brainstormsessie Zomer en de Kennisagenda Psychiatrie. We blijven natuurlijk wel ‘bezig’. Bij beiden ben je welkom om aan te sluiten!

Aanmelding Leergang Maatschappelijk Ondernemerschap …

… voor startende en “tweede generatie”-initiatiefnemers van zelfregie- en herstelinitiatieven.

In de afgelopen jaren heeft MIND contact met ons gehad in het kader van hun programma Regie in de Regio. We hebben eraan meegewerkt of belangstelling getoond voor ons onderzoek naar waarden van zelfregie- en herstelinitiatieven door het Instituut voor Publieke Waarden (IPW). Een van de uitkomsten van het onderzoek is dat het met de bevlogenheid wel goed zit, maar dat de ondernemersvaardigheden versterking kunnen gebruiken.  (Zie voor het onderzoeksverslag: https://mindplatform.nl/project/programma-regie-in-de-regio-1, onder “producten”, laatste item).

Als vervolg op dit onderzoek “Aanmelding Leergang Maatschappelijk Ondernemerschap …” verder lezen

Kennisagenda Psychiatrie

VvEd, als achterban, hebben een mail ontvangen vanuit MIND en MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid, waarin ze ons om input vragen.

Nu is de deadline op 15 augustus, zoals je kan lezen in de bijlage. Net als de verdere informatie over de opdracht.

Aangezien bestuur inziet, dat dit voor ons van belang kan zijn, hebben ze mij gevraagd of we met een projectgroep, hier op zeer korte termijn bij elkaar kunnen komen, zodat er voor de deadline MIND en MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid een schrijven vanuit VvEd kan gaan.

Het is de bedoeling om 1 gezamenlijk schrijven vanuit de VvEd te laten gaan.

“Kennisagenda Psychiatrie” verder lezen

Nieuwsbrief – Interviews met de bestuursleden

Paul Schiereck-Hendriks en Bianca van Beugen gaan elke maand bestuursleden interviewen als vast onderdeel van de nieuwsbrief.

Nu hebben ze ruimte gemaakt om input te krijgen vanuit de leden.

Dus heb je al een tijdje een of meerdere vragen, die je zou willen stellen aan:

  • Wilma Boevink – voorzitter
  • Eric van Eerden – penningmeester
  • Kees van de Pijl
  • Lenneke Elfers
  • Marjo Boer
  • Robbert Jansen
  • Sonja Visser

Dan kan dat nu: hier!

Herstelspecial, voorheen hersteleuro

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij maken wij u attent op de GGZ Herstelspecial-prijs 2018, voorheen genoemd de Hersteleuroprijs.

Alle initiatieven op het gebied van herstel en zelfregie, die niet op een reguliere wijze op financiering kunnen rekenen, kunnen meedingen.
– Er is een budget van € 100.000,- beschikbaar.
– Maximale aanvraag per initiatief bedraagt € 25.000,-
– Het aantal mogelijke prijswinnaars is dit jaar niet gemaximeerd; voorheen konden maximaal 4 initiatieven in aanmerking komen.
– In de criteria is sprake van de ANBI-status die benodigd is. Dit betreft geen criterium vooraf. De ANBI-status kan ook op een later stadium verkregen worden.
– De uiterste inzenddatum van de aanvraag is 1 augustus 2018

Onderstaand vindt u meer informatie.

Veel succes met uw aanvraag en zegt het voort!

Met vriendelijke groet,

drs. Steven Makkink
Beleidsadviseur
www.mindplatform.nl