ZomerBrainstorm 22 augustus 2018. Thema Activiteitenplan

Het thema van vandaag was het Activiteitenplan. Het doel is om het activiteitenplan van 2012 te updaten naar de huidige situatie van 2018.

Tijdens de brainstormsessie, bleek dat er teveel tekst was om vandaag te bespreken. Daarnaast werd er de wens uitgesproken dat we andere leden ook de kans willen geven om hieraan deel te nemen. De afwezigheid van een bestuurslid werd ook duidelijk toen we wat inhoudelijke vragen stelde en niemand van de aanwezige kon daar een concreet antwoord op geven. We erkennen dat het wegens omstandigheden niet lukte, maar het maakte daardoor wel dat we besloten om de gekozen weg te volgen.

Einddoel zou voor ons hoe dan ook zijn dat het bestuur als inkomend stuk ‘Het Activiteitenplan VvEd 2018’ kunnen agenderen tijdens de ALV van 4 oktober.

We hebben daarom het volgende tijdspad uitgezet.

“ZomerBrainstorm 22 augustus 2018. Thema Activiteitenplan” verder lezen

Van de Bestuurstafel

Aanwezig: Kees van der Pijl (aspirant), Eric van der Eerden, Sonja Visser, Marjo Boer, Wilma Boevink (vz)
Afwezig mk: Koos de Boed

Afgelopen woensdag 27 juni hadden we onze maandelijkse bestuursvergadering met een volle agenda. Bovendien maakten we in het laatste half uur kennis met twee aspirant bestuursleden.

“Van de Bestuurstafel” verder lezen