Contributie

/Contributie

Fijn dat je overweegt om lid te worden van de VvEd.

Hoe meer leden we hebben, hoe meer invloed we kunnen uitoefenen!

 

Voordelen lidmaatschap:

Collectieve belangenbehartiging ten op zichtte van overheid, gemeenten, zorgverzekeraars et cetera.

Faciliteren en stimuleren van beroepsontwikkeling inclusief onderzoek

Faciliteren en organiseren van intervisie groepen, webinars, informatie uitwisseling tussen leden onderling.

Jouw lidmaatschap is ook:
•    Zelf invloed uitoefenen op je vak
•    Een groot netwerk van vakgenoten om kennis en ervaringen mee uit te wisselen
•    Op de hoogte blijven middels de VvEd-nieuwsbrief

 

Contributie 2021

€ 95,- (werkgever betaalt)

€ 45,- (lid betaalt)

€ 1,- administratiekosten
Is het lastig voor je om dit bedrag op te brengen maar wil je wel lid worden? Neem dan contact met ons op via info@vved.org.