‘Coronacrisis biedt ook kansen’

/Nieuws /‘Coronacrisis biedt ook kansen’

‘Coronacrisis biedt ook kansen’

28 mei 2020
Briefadvies Covid-19 Overleg Planbureaus: Aandachtspunten voor een herstelbeleid

Het “digitale werken” wordt al maanden noodgedwongen ‘getest’. Volgens de planbureaus moeten politici de lange termijn in de gaten houden en met enige urgentie plannen voor de eventuele om- of bijscholing van grote groepen ouderen en lageropgeleiden uitwerken, omdat zij niet zijn voorbereid op alternatieve werkmethodes.

De planbureaus zijn van mening dat het kabinet zich niet moet vastbijten in een anderhalvemetersamenleving. “Dat kan niet het doel zijn. Mensen willen dat niet en willen het zeker niet als een nieuw normaal”, aldus de experts. Volgens de deskundigen heeft de gebruikte terminologie een negatief effect.

Het herstelbeleid van het kabinet moet brede welvaart als uitgangspunt nemen. Hierbij zijn de gezondheid en economie belangrijk, maar gaat het ook om andere zaken die mensen belangrijk vinden: onderwijs, veiligheid, de toegankelijkheid van voorzieningen, de kwaliteit van onze leefomgeving en sociale gelijkheid. Dit schrijven het Centraal Planbureau (CPB), het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een briefadvies aan het kabinet.