De VvEd bedankt haar sponsoren

/Nieuws /De VvEd bedankt haar sponsoren

De VvEd bedankt haar sponsoren

In 2019 heeft de VvEd zich als Vereniging flink verder kunnen ontwikkelen. Mede dankzij de actieve steun van sponsoren, die Ervaringsdeskundigheid een warm hart toedragen, zetten we de nodige stappen in ons professionaliseringsproces. We hebben een nieuwe website, intensiveren de contacten met leden en stakeholders, hebben de mijlpaal van 400 leden bereikt én worden meer en meer actief betrokken bij diverse projecten in het land.

Speciale dank daarom aan:

Lister, hogeschool Windesheim, Reinier van Arkel, GGz Centraal, Emergis, GGZ Friesland, Arkin, Dimence, Altrecht, Antes, Rivierduinen, GGZ NHN, Kwintes