Een moment van uitwisseling en warme overdracht VvEd bestuur

/Vanuit het bestuur /Een moment van uitwisseling en warme overdracht VvEd bestuur

Een moment van uitwisseling en warme overdracht VvEd bestuur

De landelijke Vereniging van ervaringsdeskundigen #VvEd is opgericht in 2012, ter versterking van de positie van ervaringsdeskundigen.

Op 15 juli 2020 kwam het bestuur, in de vorm van een hei-sessie, bij elkaar voor een terug- en vooruitblik. Een waar aandachtsmoment met oude, nieuwe én aspirant bestuursleden voor kennismaking, uitwisseling van ideeën, een dankwoord voor de jaren van inzet en passie én het overdragen van het bestuurlijke stokje aan de nieuwe lichting.