Een nieuwe bekostiging voor de ggz en de fz op komst!

/Nieuws /Een nieuwe bekostiging voor de ggz en de fz op komst!

Een nieuwe bekostiging voor de ggz en de fz op komst!

Het nieuwe bekostigingsmodel voor de geestelijke gezondheidszorg en de forensische zorg is zo goed als klaarMarjo Boer van de VvEd participeert in de werkgroep Veldnorm beroepen niet-regiebehandelaars. Deze werkgroep heeft de taak om beroepen met een waardevolle rol in de zorgverlening te beschrijven. Voorlopig is vastgesteld dat er voor de ervaringsdeskundige die nu al aan zes van de acht criteria voldoet met een hardheidsclausule op de beroepenlijst gaat komen. Dat levert het vak professionaliteit en ruimte op.

Zorgprestatiemodel, Werkgroep 5 Veldnorm
In het programma Zorgprestatiemodel werken brancheorganisaties, zorgaanbieders, zorgverleners, zorgverzekeraars, patiënten en de overheid samen aan een nieuwe bekostiging voor de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en de forensische zorg (fz). Die moet in 2022 ingaan, onder het motto: een eerlijke vergoeding voor gepaste zorg.

De ervaringsdeskundige zal naar verwachting mede door project ‘Ontwikkelen kwaliteitssysteem voor ervaringsdeskundigen’ (KvE) binnen afzienbare tijd aan de criteria gaan voldoen!