Woensdag 23 november vond het Symposium Kwaliteitssysteem voor Ervaringsdeskundigen (KvE) plaats in Theater de Leeuw te Arnhem. De animo voor dit symposium was groot. Meer dan 100 mensen uit het hele land mochten wij deze middag verwelkomen en we hadden dan ook een volle theaterzaal.

Algemene Ledenvergadering

Voordat het Symposium KvE begon stond eerst de Algemene Ledenvergadering (ALV) van onze vereniging op het programma. De bestuursleden deelden met de aanwezige leden onder andere informatie over het Jaarplan 2023, de stand van zaken rondom de financiën én de vernieuwde huisstijl van de VvEd. Daarnaast werd Lineke Smit voorgedragen als bestuurslid, werden er vijf nieuwe aspirant-bestuursleden voorgesteld en werd er stilgestaan bij onze ambassadeurs. Ook was er ruimte voor de presentatie van de huisstijl van het KvE en werd het voorgenomen besluit m.b.t. het lidmaatschap van MIND besproken.

Symposium KvE

Alle aanwezigen genoten van een heerlijke lunch, verzorgd door Food of Cultures. Vervolgens werd er door Maaike Kool van ‘Maaike geeft Yoga’ een opkikker verzorgd middels een energiek en vrolijk makende stoelyoga oefening. Toen was het tijd om het Symposium echt van start te laten gaan. Tijdens dit Symposium kwamen de projectleiders van de vier deelprojecten van het KvE aan het woord. Alie Weerman mocht de aftrap doen en deelde de bevindingen van haar onderzoek naar de stand van zaken rondom ervaringsdeskundigheid. Vervolgens vertelde Nicole van Erp over de Generieke module. Na de pauze was het opnieuw tijd voor een opkikker van Maaike. Daarna was het woord aan Dienke Boertien. Zij deelde informatie over het leerplan en het toetsingskader. Als laatste waren Marjo Boer en Amna Haji aan het woord om stil te staan bij het vierde deelproject over de beroepscode en het beroepsregister. Daarmee was de middag nog niet afgelopen. Ook Arjan van den Berg was namelijk aanwezig om de hernieuwde Beroepscompetentieprofiel Ervaringsdeskundigheid (BCP-E) te delen.

Gedurende de dag was DJ Popping-house, Pieter Poppinghaus, aanwezig voor de muzikale omlijsting. Ook tijdens de afsluitende borrel in de foyer van het theater zorgde hij voor een goede sfeer.

Infosheets & overige documenten

Na afloop kregen alle deelnemers een goodiebag mee. Naast onder andere een bidon, sticker, kladblok en pen zaten hierin de infosheets van alle deelprojecten. Deze infosheets zijn vanaf nu ook te bekijken op onze webpagina vved.org/kve. Hierop zijn onder andere ook de Generieke module, het BCP-E en het onderzoek van Alie Weerman terug te vinden. Binnenkort volgen er nog meer documenten, zoals het leerplan, het toetsingskader, de beroepscode en de PowerPointpresentaties van afgelopen woensdag.

Beeldmateriaal

Tijdens het Symposium KvE heeft Filmschool Oog voor Talent opnames gemaakt. Binnenkort kunnen we dan ook een mooie sfeerimpressie delen. Bovendien zijn van alle sprekers opnames gemaakt, zodat alle presentaties terug te kijken zijn. Deze beelden verwachten we allemaal voor het nieuwe jaar te publiceren. Houd daarvoor onze site, LinkedIn en Facebook in de gaten.

Het bestuur van de Vereniging van Ervaringsdeskundigen kijkt met een tevreden gevoel terug op de dag en bedankt iedereen voor haar komst én een grote dank aan iedereen die het evenement mogelijk heeft gemaakt.