Mijn naam is Margreet Timmer. Ik ben eigenaar van Forsie en ik werk als ervaringsdeskundige. In Groningen. Sinds deze maand (november 2022) ben ik aspirant bestuurslid van de VvEd. Op het moment werk ik als beleidsadviseur en kwartiermaker ervaringsdeskundigheid voor de gemeente Groningen. Het doet me goed dat de gemeente Groningen de urgentie voelt van meer ervaringsdeskundigheid voor beter beleid en betere uitvoering. Er is veel winst te halen, wanneer naast wetenschappelijke en praktijkkennis ook de ervaringskennis ingezet gaat worden. Op zoveel vlakken.

Daarnaast werk ik als ervaringsdeskundige voor het project Kansrijke Start Stedelijk Groningen. Kansrijke Start heeft als doel de eerste 1000 dagen van een kindje zo optimaal mogelijk te maken. Die eerste 1000 dagen beginnen bij de conceptie. Mijn taak daar is om ervaringskennis een groter en vast onderdeel te maken binnen de Kansrijke Start coalitie. Deze coalitie bestaat uit o.a. GGD, GGZ, Kraamzorg, Gynaecologen, Wijkteams etc.

Ik ben ZZP’er en dat heeft voor- en nadelen. Het voordeel is dat ik meer onafhankelijk kan werken. Want als ervaringsdeskundige wil ik juist die ruimte ervaren en zo word ik niet belemmerd door hiërarchieën en geschiedenis. Maar er zijn ook voordelen aan het in dienst werken. En soms heb je de keus helemaal niet. Daarnaast doe ik vrijwilligerswerk, onder andere als lid van de Centrale cliëntenmedezeggenschap van Lentis (GGZ Groningen).

VvEd
Ik ben sinds 2 jaar lid van de VvEd en sinds kort dus aspirant-bestuurslid. Er is me veel aan gelegen dat er een vereniging is voor ervaringsdeskundigen. Een plek waar we allemaal, onbetaalde en betaalde, opgeleide en niet opgeleide ervaringsdeskundigen kunnen zijn. Waar we steun kunnen ontvangen op professioneel gebied. Zoals bijvoorbeeld de intervisie of webinars. Waar onderzoek wordt gedaan. Of onze positie wordt verstevigd.

Veel ervaringsdeskundigen onder ons weten dat het een eenzaam beroep kan zijn, in een team als enige ervaringsdeskundige. Regelmatig in een organisatie die wel zegt ervaringsdeskundigheid belangrijk te vinden. Maar waar ze de ervaringsdeskundige in hun eentje hun ruimte laat bevechten. Ervaringsdeskundigen raken vermoeid door dit gevecht, knappen af en gaan ander werk doen. Maar ik weet zeker dat dit verandert. Ook door bijvoorbeeld het Beroepsregister voor professionele ervaringsdeskundigen dat eraan zit te komen. Op initiatief van de VvEd.

Beroepsregister
Ik merk het zelf tijdens het Kwartiermaken, maar ook op andere plekken. Zo vaak de vraag: ‘Wat kan ik van een ervaringsdeskundige verwachten?’ of ‘Iedereen met een ervaring is toch ervaringsdeskundige?’  Die onduidelijkheid belemmert. Het inzetten van ervaringsdeskundigheid loopt daardoor in mijn werk dagelijks vertraging en frustratie op. Sommige mensen en organisaties denken dat de enige taak van ervaringsdeskundigen is om een herstelverhaal te vertellen. Ik heb zelf maar heel zelden mijn herstelverhaal verteld. Of ook hoor ik vaak de bijzondere en foute aanname dat een ervaringsdeskundige een cliëntbelangenbehartiger is. Nou nee.

Zelf zoek ik regelmatig ervaringsdeskundigen, ook nu, om aan te nemen voor verschillende projecten en ben er bij gebaat dat het beroepsregister houvast geeft en ik kan verwachten welke competenties en ervaringen iemand heeft. Ik heb dat ook nodig voor bijvoorbeeld de waardering/salaris. Soms zoek ik ervaringsdeskundigen die goed groepen kunnen ondersteunen, een andere keer om hulpverleners les te geven in herstel of stigma. Maar ook ervaringsdeskundigen als adviseur voor directie. En weer een andere keer zoek ik iemand die haar specifieke ervaring en herstelverhaal kan vertellen, als manier om de leefwereld de systeemwereld in te brengen. Maar wat de taak ook is, ik wil weten dat het op een professionele manier gebeurt.

Zoals je begrijpt ben ik om meerdere redenen groot fan van de VvEd.

Als je meer van me wilt weten of in contact wil komen, kan dat altijd via Linkedin.