Algemene Leden Vergadering VvEd

Online, via Microsoft Teams

Op 30 november 2023 zijn alle leden van de Vereniging van Ervaringsdeskundigen van harte welkom bij de Algemene Leden Vergadering. Klik hier om je aan te melden. Voorbereidende stukken en de agenda volgen na aanmelding, in de week voorafgaand aan de ALV. De Algemene Leden Vergadering is exclusief voor leden van de VvEd. 

Webinar VvEd: Omgaan met stemmen horen

Online, via Microsoft Teams

In deze webinar zal Robin vertellen over de op herstel en emancipatie gerichte benadering Omgaan met Stemmen Horen. In deze benadering wordt stemmen horen gezien als een veel voorkomende menselijke ervaring waarmee je op je eigen manier kunt leren omgaan. Deze benadering is voortgekomen uit de stemmenhoorbeweging die in de jaren 80 van vorige eeuw […]

Webinar VvEd: Nabijheid en afstand

Online, via Microsoft Teams

Webinar reeks rondom de kritische beroepswaarden uit het Beroepscompetentieprofiel: 2. Nabijheid en afstand Het komende jaar gaan we een reeks aan webinars organiseren rondom de kritische beroepswaarden uit het Beroepscompetentieprofiel ervaringsdeskundigen. Elk webinar levert herregistratiepunten op voor het Beroepsregister Ervaringsdeskundigheid. In deze webinars zullen Alie Weerman, onderzoekster en lector GGZ en Samenleving en Daantje Daniels, […]

Webinar VvEd: Hoe zet je een herstelnetwerk op?

Online, via Microsoft Teams

Timo Bot (ervaringsdeskundig maatschappelijk hulpverlener) heeft in Deventer een in samenwerking met Vriendendiensten, RIBW, Tactus, Dimence en IrisZorg een Herstel Netwerk opgericht. Hier kunnen mensen kosteloos deelnemen aan cursussen en […]

Webinar VvEd: Zingeving en zinloosheid, pijn kunnen verdragen

Online, via Microsoft Teams

Webinar reeks rondom de kritische beroepswaarden uit het Beroepscompetentieprofiel: 3. Zingeving en zinloosheid, pijn kunnen verdragen Het komende jaar gaan we een reeks aan webinars organiseren rondom de kritische beroepswaarden […]

Webinar VvEd: Kracht en kwetsbaarheid

Online, via Microsoft Teams

Webinar reeks rondom de kritische beroepswaarden uit het Beroepscompetentieprofiel: 4. Kracht en kwetsbaarheid Het komende jaar gaan we een reeks aan webinars organiseren rondom de kritische beroepswaarden uit het Beroepscompetentieprofiel ervaringsdeskundigen. […]

Webinar VvEd: Trots en schaamte, (zelf)stigma en uitsluiting

Online, via Microsoft Teams

Webinar reeks rondom de kritische beroepswaarden uit het Beroepscompetentieprofiel: 5. Trots en schaamte, (zelf)stigma en uitsluiting Het komende jaar gaan we een reeks aan webinars organiseren rondom de kritische beroepswaarden […]

Webinar VvEd: Nieuwe en bestaande cultuurwaarden

Online, via Microsoft Teams

Webinar reeks rondom de kritische beroepswaarden uit het Beroepscompetentieprofiel: 6. Nieuwe en bestaande cultuurwaarden Het komende jaar gaan we een reeks aan webinars organiseren rondom de kritische beroepswaarden uit het […]