(gratis) Cursus ‘Meer impact met je gastles’

/Wie wil ? /(gratis) Cursus ‘Meer impact met je gastles’

(gratis) Cursus ‘Meer impact met je gastles’

De organisaties die aangesloten zijn bij MIND doen veel om professionals (in opleiding) in de sector zorg en welzijn voor te lichten over thema’s die voor hen belangrijk zijn, bijvoorbeeld over psychoses, zelfbeschadiging, eetproblemen, maar ook over herstel of het samenwerken met naasten. Dit gebeurt onder andere via gastlessen.

Niet iedereen weet hoe je gastlessen moet geven. MIND biedt daarom in samenwerking met PGO Support de cursus ‘Meer impact met je gastles’ aan. Zo kun je samen met mensen van collega-organisaties leren hoe je gastlessen geeft. MIND wil daarmee de inbreng van de achterban in opleidingen tot professionals versterken*.

 

Voor wie is de cursus?

Deze cursus is gratis en bedoeld voor cliënten en naasten uit de achterban van MIND die weinig ervaring hebben met het geven van gastlessen, maar dit wel willen doen. De cursus bestaat uit twee dagen leren over gastlessen geven en met elkaar oefenen. Daarna plannen de deelnemers samen een terugkommiddag om van elkaar te leren. In de periode tussen de tweede lesdag en de terugkommiddag kunnen deelnemers dan hun gastles in de praktijk brengen.

 

Wanneer is de cursus?

De eerstvolgende ronde is in het eerste kwartaal van 2020, met cursusdagen op woensdag 5 februari en woensdag 4 maart 2020. De terugkommiddag wordt later gepland. Van deelnemers wordt verwacht dat ze aan beide cursusdagen en de terugkommiddag deelnemen.

 

Wil je deelnemen?

Stuur dan een e-mail naar Moniek Reckman via moniek.reckman@wijzijnmind.nl, onder vermelding van ‘aanmelding cursus impact met je gastles’. Geef daarbij je gegevens (naam, e-mailadres, organisatie namens wie je voorlichtingen geeft) door. Wij proberen je dan in zo snel mogelijk in te delen. Vol is vol, maar bij voldoende interesse gaan we proberen om deze cursus vaker te organiseren.

 

*)Waarom biedt MIND dit aan?

MIND wil zorgen voor een structurele inbreng van het cliënt- en naastenperspectief in opleidingsprogramma’s van hulpverleners. Dat gebeurt vanuit het project ‘MIND Expert Center’. Meer informatie: https://mindplatform.nl/project/ervaringskennis-scholing-aan-professionals