Op 8 september organiseerde Mind een inspiratiedag rondom het thema “Herstel in de Wijk”. Tijdens deze dag werd informatie opgehaald en gedeeld welke helpend kan zijn bij het beginnen van een inloop, een regiecentrum, respijthuis of bijvoorbeeld een ontmoetingspunt voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Namens de VvEd waren ambassadeurs Vicky Bergman en Dinand van Dijk aanwezig voor vragen van de deelnemers. Hieronder een kort verslag van Vicky & Dinand.

De dag werd afgetrapt met deelnemers die vertelden hoe hun organisatie Herstel in de Wijk vormgeeft, maar ook hoe men dat voor elkaar heeft gekregen. Er werd informatie gedeeld over hoe men de deelnemers bereikt, maar ook over hoe de financiering rond krijgt.

Tijdens de verschillende presentaties ontstonden er levendige en interessante discussies over de invulling van ervaringsdeskundigheid en herstel. Het blijft een onderdeel van gesprek te blijven!

In het middagprogramma waren er verschillende workshops waar men handvatten kon krijgen om zelf ook een initiatief te starten. Onder andere Vicky Bergman verzorgde een workshop over het alom bekende spel ‘Een steekje los’.

Er kan op een leuke, informatieve en goed bezochte dag teruggekeken worden waar bruikbare en inspirerende informatie gedeeld werd om dromen waar te maken en zelf een herstelondersteunend initiatief te starten!

Logo MIND

Verslag MIND 

Een dag voor ervaringsdeskundigen die een eigen plek voor zelfregie en herstel (willen) vormgeven en welzijnsmedewerkers die ruimte aan zo’n plek willen geven. Een eigen initiatief door en voor mensen met een psychische kwetsbaarheid starten zonder eigen ruimte is lastig en het kan dan handig zijn om in samenwerking met welzijn iets op te zetten. Stjoer, het Kiemuur en Vitale Verbindingen hebben ruime ervaringen met de samenwerking met welzijn.

Lees verder >>>