Inspirerend verhaal tijdens de ALV van de #VvEd

/Algemene Leden Vergadering (ALV) /Inspirerend verhaal tijdens de ALV van de #VvEd

Inspirerend verhaal tijdens de ALV van de #VvEd

Wietske Kamsma informeerde de VvEd leden (beeldbellend) tijdens de halfjaarlijkse ALV over de Number Five Foundation.   Deze stichting zet zich in voor uiteenlopende maatschappelijke vraagstukken. Daarbij is de inzet van ervaringsdeskundigen cruciaal. Number Five Foundation verrijkt de traditionele visie op ervaringsdeskundigheid. Ieder mens heeft immers essentiële inzichten voor tal van vraagstukken. Gelijkwaardigheid, wederzijdse interesse en reflectievermogen zijn een aantal randvoorwaarden om vanuit dialoog met verschillende mensen tot echte oplossingen en duurzame (systeem)verandering te komen.

We spraken met elkaar de intentie uit om nader samen te werken!