Intervisie Training voor Ervaringsdeskundigen

/Wie wil ? /Intervisie Training voor Ervaringsdeskundigen

Intervisie Training voor Ervaringsdeskundigen

Voor wie?

Deze training is voor ervaringsdeskundigen die de rol van intervisiebegeleider hebben of op zich willen nemen.

Omdat ervaringsdeskundigheid als vak sterk in ontwikkeling is en steeds meer organisaties ervaringsdeskundige medewerkers inzetten, is het belangrijk om na te denken hoe deze medewerkers ondersteund kunnen worden in hun professionele ontwikkeling. Vaak is het zoeken voor ervaringsdeskundige medewerkers, maar ook voor een team of organisatie hoe dit nieuwe perspectief en andere werkwijze duurzaam geïntegreerd en geborgd kan worden. Dit vraagt om investering in de medewerker en ruimte voor professionalisering

Intervisie  kan hier een belangrijke rol inspelen. 

Tijdens intervisie leren medewerkers van en met elkaar. Ze creëren een vrije ruimte waarin ze vragen met betrekking tot bijvoorbeeld werkvragen,positionering, stigma, professionaliteit, afstand-nabijheid, onzekerheid, en verwachtingen met elkaar kunnen bespreken en de verdieping kunnen zoeken.

Tijdens deze training:

 • ontwikkel je jezelf als intervisiebegeleider
 • leer je hoe je een veilige leeromgeving kan faciliteren
 • leer je randvoorwaarden voor intervisie vorm geven
 • leer je reflectie- en leerprocessen te ondersteunen en op gang te brengen
 • is er aandacht voor hoe intervisie binnen jouw organisatie te initiëren
 • doe je ervaring op met verschillende intervisiemethodieken
 • leer je over groepsprocessen en groepsdynamiek
 • doe je ervaring op als intervisor, facilitator en intervisant

Toelatingsvoorwaarden

 • ervaring met intervisie
 • minimaal MBO-4 denk- en werkniveau
 • schriftelijke motivatie
 • na aanmelding vindt er een telefonische intake met een van de opleiders plaats
 • zo snel mogelijk na de intake krijg je bericht over je toelating tot het leerprogramma.

Kosten

 • €  650 vrij van btw
 • inclusief koffie en thee en lunch
 • Draaiboek met uitgangspunten en werkwijzen

De groepsgrootte is minimaal 10 en maximaal 14  deelnemers.

De studiebelasting 

Omvat in totaal ongeveer 43 uur en is als volgt opgebouwd:

 • 5 lesdagen van 6 uur (inclusief lunchtijd)
 • een terugkom bijeenkomst van 3 uur
 • lees- en voorbereidingstijd, procesverslag 10 uur

Literatuur

 •  handleiding training met intervisiewerkvormen

Programma 

Het lesprogramma bestaat uit een theoretisch en een praktijkgedeelte.

Er is ruim voldoende tijd om eigen casuïstiek in te brengen.

 

Dag 1

Wat is intervisie? En wat zijn de randvoorwaarden voor intervisie?

De plek van intervisie binnen jouw organisatie. 
Intervisie initiëren.
Theoriedeel in ochtend en oefening in de middag.

Dag 2


Een veilige leeromgeving creëren.

Verschillende intervisiemethodieken verkennen.
Theoriedeel in ochtend en oefening in de middag.

Dag 3
Groepsdynamiek en groepsprocessen.
Theoriedeel in ochtend en oefening in de middag.

Dag 4
Reflecteren en verschillende leervoorkeuren en leeractiviteiten onderzoeken.
Theoriedeel in ochtend en oefening in de middag.

 

Dag 5
Evaluatie en reflectie op leerrendement.

 

Opleiders

A.L.E. (Annette) van den Bergh, maatschappelijk werker, supervisor, coach.

M.J. (Marjo) Boer, docent ervaringsdeskundigheid & supervisiekunde.

 

Toetsing, certificaat

Toetsing vindt plaats door middel van een procesverslag, aanwezigheid en getoonde bekwaamheid op de lesdagen.

Aan het einde van de training wordt er een certificaat uitgereikt.

 

Data en tijden

11 mei, 8 juni, 29 juni, 31 augustus, 21 september 2020.

We beginnen om 10.30 uur en eindigen om 16.30 uur.

Op 23 november is er een terugkom middag van 13.30 uur t/m 16.30 uur.

 

Aanmelding

Per mail naar: info@annettevandenbergh.nl
Stuur een korte motivatie, met vermelding van uw telefoonnummer. Een van de opleiders neemt dan contact met je op.

 

Locatie

Atelier Dahlia
, Dahliastraat 30
, 4101 HD Culemborg

 

Goed bereikbaar met trein en auto. Voldoende parkeergelegenheid in omliggende straten.

Maximaal 15 minuten wandelen vanaf station.
 Mogelijkheid OV fiets te huren op station.