Ledenvoordelen

/Ledenvoordelen

Voordelen

Lid worden van de VvEd kan wanneer je als ervaringsdeskundige werkzaam bent – of dat nu betaald is of onbetaald, als ervaringsdeskundige professional of als professionele ervaringsdeskundige. Ook als je een opleiding volgt, of wellicht een alternatief  leertraject (overweegt), waarin je je ervaringsdeskundigheid ontwikkelt, kun je lid worden. Naast het reguliere lidmaatschap kun je ook steunlid/sympathisant-lid worden. Het steunlidmaatschap staat open voor eenieder die op andere wijze dan als ervaringsdeskundige betrokken is bij de ontwikkeling en inzet van ervaringsdeskundigheid en/of sympathiseert met de doelstelling van de VvEd.

Waarom lid worden van de VvEd?

Onze speerpunten zijn:
1. Belangenbehartiging, voor de professionalisering en de kwaliteit van het beroep van ervaringsdeskundige;
2. Lobby-werk en formeel aanspreekpunt voor het ministerie van VWS;
3. Het bieden van een platform aan leden; voor ontmoeting, inspiratie en facilitering. Ook voor wat betreft onderzoek; van, door en voor
ervaringsdeskundigen.

-> Ledengroei helpt om het beroep samen te versterken.

 

Alie Weerman lid advies raad vereniging van Ervaringsdeskundigen, verwoordt het in de videoblog hieronder als volgt:

Noot van de redactie naar aanleiding van de videoblog; GGZ Nederland heeft sinds voorjaar 2020 als nieuwe naam ‘de Nederlandse ggz

De voordelen van het lidmaatschap voor individuele VvEd leden:

  • regelmatige nieuwsbrieven vanuit de VvEd
  • toegang tot het ledengedeelte, de zogenoemde ‘portal, van de website met exclusieve informatie (niet voor steunleden);
  • toegang tot het netwerk van ervaringsdeskundigen binnen de besloten facebook groep (niet voor steunleden);
  • toegang tot de (onderzoeks)informatie van het User Research Centre (URC);
  • korting op diverse congressen, conferenties en symposia (niet voor steunleden);
  • de mogelijkheid om je op diverse manieren actief voor de vereniging in te zetten.
Lid worden? -> Meld je bij deze aan

De VvEd is sinds 2018 lid van MIND en maakt onderdeel uit van de werkgroep Ervaringskennis. Aan de VvEd gelieerd is het User Research Centre (URC), het Onderzoeksnetwerk van, door, voor Ervaringsdeskundigen. De VvEd werkt verder nauw samen met organisaties als: Kenniscentrum Phrenos, het Trimbos-instituut en met het Centrum Chronisch Ziek en Werk (CCZW).

Werken als ervaringsdeskundige?