Ledenvoordelen

/Ledenvoordelen

Voordelen

Lid worden van de VvEd kan wanneer je als ervaringsdeskundige werkzaam bent – of dat nu betaald is of onbetaald, als ervaringsdeskundige professional of als professionele ervaringsdeskundige. Ook als je een opleiding volgt waarin je je ervaringsdeskundigheid ontwikkelt, kun je lid worden. Naast het reguliere lidmaatschap kun je ook steunlid/sympathisant-lid worden. Het steunlidmaatschap staat open voor eenieder die op andere wijze dan als ervaringsdeskundige betrokken is bij de ontwikkeling en inzet van ervaringsdeskundigheid en/of sympathiseert met de doelstelling van de VvEd.

 

De voordelen van het lidmaatschap van de VvEd zijn:

  • regelmatige nieuwsbrieven vanuit de VvEd
  • toegang tot het ledengedeelte, de zogenoemde ‘portal, van de website met exclusieve informatie (niet voor steunleden);
  • toegang tot het netwerk van ervaringsdeskundigen binnen de besloten facebook groep (niet voor steunleden);
  • toegang tot de (onderzoeks)informatie van het User Research Centre (URC);
  • korting op diverse congressen, conferenties en symposia (niet voor steunleden);
  • de mogelijkheid om je op diverse manieren actief voor de vereniging in te zetten.
Lid worden? -> Meld je bij deze aan

 

De VvEd is sinds 2018 lid van MIND en maakt onderdeel uit van de werkgroep Ervaringskennis. Aan de VvEd gelieerd is het Onderzoeksnetwerk Ervaringsdeskundigen. De VvEd werkt verder nauw samen met Phrenos, met het Trimbos-instituut en met het Centrum Chronisch Ziek en Werk (CCZW).

Werken als ervaringsdeskundige?