Lezingenmiddag Herstel en Filosofie, 1 november 2019

/Uitnodiging /Lezingenmiddag Herstel en Filosofie, 1 november 2019

Lezingenmiddag Herstel en Filosofie, 1 november 2019

Lezingenmiddag 1 november 2019

Meer informatie over de lezingen

Bezinning en Bezonnenheid

bij Mindfulness en in Open Dialoog
met Anne Speckens en Kwok Wong

Tijd: 14.00 uur tot 17.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur)

Plaats: De Zalen van Zeven, Boothstraat 7, Utrecht

Sprekers

Prof. Anne Speckens is hoogleraar psychiatrie bij het Radboudumc en directeur van het Radboudumc Centrum voor Mindfulness. Het Centrum biedt mindfulnesstrainingen aan zowel patiënten met psychische en lichamelijke aandoeningen als medewerkers van het ziekenhuis. Zij doet wetenschappelijk onderzoek naar de klinische en kosteneffectiviteit van mindfulness-based interventies in de gezondheidszorg, als mede de mogelijke werkingsmechanismen die hieraan ten grondslag liggen. Naast patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek biedt het centrum ook een post-academische opleiding aan tot mindfulnesstrainer.

De lezing van Anne Speckens
In haar lezing zal Anne Speckens ingaan op de definitie van mindfulness en de boeddhistische wortels ervan. Er zal kort ingegaan worden op de belangrijkste principes van de boeddhistische filosofie en hoe dit terugkomt in de mindfulness-based interventies die wij in de gezondheidszorg aanbieden. Daarna zal zij ingaan op de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van mindfulness bij patiënten met terugkerende depressie alsook kankerpatiënten. Daarnaast zal zij iets laten zien van de mogelijke toepasbaarheid van mindfulness bij gezondheidszorgwerkers. Hierbij zullen ook kwalitatieve bevindingen over de ervaringen van professionals aan de orde komen. Ten slotte zal zij iets laten zien van het neuroscience onderzoek dat gedaan is naar de mogelijke werkingsmechanismen die aan de effectiviteit van mindfulness ten grondslag ligt.

Kwok Wong is als psychiater en inhoudelijk manager werkzaam bij de GGzE. Hij is reeds jarenlang geïnteresseerd in (zen)boeddhisme en is daarnaast opgeleid tot mindfulnesstrainer. Hij neemt deel aan het eerste POD-team van Nederland en zoekt via mindfulness en Open Dialogue verdieping in aandacht, luisteren en daardoor echt contact maken met cliënten, naasten en medewerkers.

De lezing van Kwok Wong
Doen of meer (samen) zijn? In hoeverre kunnen we verdragen dat er verschillende opvattingen bestaan over herstel en psychische problemen? Peer-supported Open Dialogue (POD) is een zorgpraktijk gericht op het betrekken van het sociale netwerk, het bevorderen van dialoog en polyfonie en het verdragen van onzekerheid. Tijdens dialogische bijeenkomsten gaat het om luisteren. Niet alleen rationeel, maar ook lichamelijk en emotioneel in het hier en nu. Wellicht een vorm van compassievol samenzijn of een vorm van co-meditatie. Open Dialogue heeft geen wortels vanuit mindfulness, maar de kwaliteiten/waarden van mindfulness zijn essentieel voor een POD-ondersteuner waardoor POD als een mindfulness-geïnformeerde praktijk kan worden beschouwd. Deze lezing zal een verkenning zijn van verschillende stemmen en ervaringen vanuit de praktijk.

Kosten

Deelnameprijs: €65,-
Gereduceerd tarief: €25,- (bij een maandinkomen van €1.025 of lager)

Inschrijving

U kunt zich inschrijven via het inschrijfformulier.