Netwerkconferentie Netwerk Vroege Psychose: 10 december 2019

/Uitnodiging /Netwerkconferentie Netwerk Vroege Psychose: 10 december 2019

Netwerkconferentie Netwerk Vroege Psychose: 10 december 2019

Netwerkwerkconferentie Netwerk Vroege Psychose (NVP)

Lees meer op kenniscentrum Phrenos
Normalisering van Vroege Psychose: hoe normaal moet je zijn?
10 december 2019
Kenniscentrum Phrenos, Utrecht

Sommige mensen vallen op door hun gedrag. Ze zijn niet of juist heel erg zichtbaar. Vaak merken ze dat ze worden gemeden en dat anderen snel hun oordeel over hen klaar hebben, bewust of onbewust. Niet zelden gaat het hierbij om mensen met mentale gezondheidsproblemen. Maar net als ieder ander willen zij ook graag meedoen in de maatschappij, hun bijdrage leveren, gezien worden en waardering ontvangen. En dat gaat helaas niet altijd even gemakkelijk.

Normalisering van vroege psychose

Het Netwerk Vroege Psychose (NVP) weet dat ook jonge mensen met psychotische problemen met stigmatisering te maken hebben en dat de kans dat zij hierdoor werk, studie, vrienden en woonruimte verliezen aanwezig is. Normaliseren van psychotische kwetsbaarheid is daarom belangrijk. Het draagt bij aan preventie van psychoses en het verkorten van de duur van de onbehandelde psychose. Ook gaat normalisering uitsluiting, stress, verergering van klachten en stagnatie in de opbouw van het leven tegen.

Daarom heeft het NVP in 2019 normalisering als speerpunt van de activiteiten gekozen, met de landelijke Psychose Awareness Day als aftrap. De jaarlijkse netwerkconferentie op 10 december zal dan ook over dit thema gaan. De prikkelende titel is Normalisering van Vroege Psychose: hoe normaal moet je zijn? Daarbij wordt enerzijds naar onszelf als samenleving gekeken: Mogen we in onze samenleving wel afwijkend of anders zijn? Hoe normaal moet je zijn om geaccepteerd te worden? Waar ligt de tolerantiegrens en hoe open kun je zijn? Anderzijds kijken we naar onszelf als ggz-behandelaar, verpleegkundige, begeleider, naaste of cliënt: Hoe kijken we naar opvallend of ander gedrag? Wat kunnen we doen om (meer) te normaliseren? Bij deze vragen zullen sprekers als Trudy Dehue, Jaap van Weeghel en Jeroen Kloet stilstaan. Natuurlijk zal er tijdens twee workshoprondes ruimte zijn voor goede ideeën en handvatten rond normalisering.