Ontwikkeling Zorgprestatiemodel bekostiging ervaringsdeskundigen

De vereniging werkt aan de professionalisering en profilering van het ervaringsdeskundig beroep. Een belangrijk onderdeel daarvan is belangenbehartiging en lobbyen. Zo laat de vereniging op allerlei manieren haar stem horen over de ontwikkelingen m.b.t. het Zorgprestatiemodel (ZPM). De bekostiging van ervaringsdeskundigen in de GGZ en Forensische zorg.

Bijgaand correspondentie en essay’s die vanuit de Vereniging van Ervaringsdeskundigheid verstuurd zijn naar verschillende partijen.

Vanuit het bestuur is Amna Haji degene die zicht bezighoudt met de ontwikkelingen rondom het ZPM en de positie van Ervaringsdeskundigen hierin.