Oproep: bijdragen aan onderzoek ‘Hoe gaat het met de professionals die psychische hulp, zorg en ondersteuning bieden tijdens de coronacrisis?’

/Onderzoek /Oproep: bijdragen aan onderzoek ‘Hoe gaat het met de professionals die psychische hulp, zorg en ondersteuning bieden tijdens de coronacrisis?’

Oproep: bijdragen aan onderzoek ‘Hoe gaat het met de professionals die psychische hulp, zorg en ondersteuning bieden tijdens de coronacrisis?’

Wat zijn de gevolgen van de coronacrisis voor het werk en de werkbeleving van professionals die hulp, zorg en ondersteuning geven bij psychische problemen?

Is de werkdruk toegenomen of juist niet? Kunnen ze de zorg bieden die ze voor hun cliënten nodig vinden? En wat doet dit met hun eigen psychisch welbevinden?

Dat willen we met uw hulp onderzoeken. De resultaten worden uiteindelijk, anoniem, gedeeld. Hoe meer professionals deelnemen, hoe betrouwbaarder de resultaten.

Voor welke professionals is de vragenlijst bedoeld?

Deze vragenlijst is bedoeld voor professionals die tijdens de coronacrisis directe klantcontacten hebben voor psych(iatr)ische en psychosociale hulp, zorg en ondersteuning. Deze directe klantcontacten kunnen face-to-face zijn, maar ook op afstand (telefonisch, digitaal). De professionals kunnen werkzaam zijn in de ggz, maar ook daarbuiten, zoals in het publieke of sociale domein.

Wat houdt de vragenlijst in?

Met deze vragenlijst willen we landelijk goed inzicht krijgen in de impact van de coronacrisis op deze professionals: Hoe gaat het met hen? Welke invloed hebben de pandemie en de gevolgen hiervan op hun werk, werkbeleving en eigen mentale gezondheid? Het invullen van de vragenlijst gebeurt op anonieme basis en duurt ongeveer 15 minuten. Via de link vindt u meer achtergrondinformatie over de aanleiding, het doel, de werkwijze en de beoogde opbrengst.

Naar het mogelijke lidmaatschap van een beroepsvereniging wordt gevraagd, zodat de resultaten per beroepsvereniging kunnen worden beschrijven. De bedoeling is dat we concrete aanknopingspunten zullen bieden om de werksituatie en werkbeleving van professionals te verbeteren en zo de eventuele negatieve gevolgen van de COVID-pandemie voor de professionals te verminderen en te voorkomen. Dit is tevens in het belang van de kwaliteit van de zorg aan de cliënten.

 

Meedoen? Dat kan rechtstreeks via deze link.